MENI
5.2.2013.

Tiskana publikacija „Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine u 2012. godini“


Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je tiskalo publikaciju „Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2012. godini, koja sadrži podatke o radu Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH u pomenutom razdoblju.
Pored toga što je grafički prikazan status prijedloga zakona i njihovi predlagatelji, tabelarno je za svaki zakonski prijedlog navedeno tko je predlagatelj te njegov krajnji status u Zastupničkom domu i Domu naroda PSBiH.

Kada je riječ o usvojenim zakonima, naveden je redni broj i datum sjednice Doma na kojoj je zakonski prijedlog usvojen, po kojem je postupku donesen, te broj Službenog glasnika u kojem je objavljen. Također, u svezi odluka o davanju suglasnosti za ratificiranje međunarodnih dokumenata, može se pročitati da je u pomenutom razdoblju data suglasnost sa ratificiranje 83 međunarodna dokumenta, a za jedan dokument je data suglasnost za otkazivanje.
Inače, Publikacija je izdata kao prilog biltena „Parlament“ za razdoblje listopad-prosinac 2012. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću