MENI
25.2.2013

Predstavnici Sekretarijata Parlamentarne Skupštine BiH boravili u studijskoj posjeti Državnom zboru Slovenije


Članovi Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa saradnicima boravili su u radnoj posjeti Državnom zboru Slovenije. U okviru Delegacije koju su činili viši zvaničnici i članovi Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH i Skupštine Brčko Distrikta su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom i funkcioniranjem službi u parlamentu države članice Evropske unije, saznaju više o strukturnim promjenama koje je potrebno poduzeti kako bi se povećala transparentnost i efikasnost u radu, te da uspostave bliže radne kontakte sa svojim kolegama u Sloveniji.

“Kvalitativna i jednostavna rješenja u organizaciji cjelokupnog parlamentarnog rada su donijela velike uštede parlamentu Slovenije, a to je nešto što je potrebno i nama u BiH”, istakao je prilikom posjete Ferid Buljubašić, sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH.

Inače, jednodnevna studijska posjeta realizirana je kao dio projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta za Evropu”, kojeg podržavaju Misija OSCE-a u BiH i Ambasada Velike Britanije u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću