MENI
10.5.2013

Pripremljene brošure o ustavnopravnim komisijama


Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije Informacijsko-dokumentacijskog sektora Sekretarijata PSBiH okončao je pripremu brošura ustavnopravnih komisija oba doma PSBiH. One sadrže osnovne informacije o radu i nadležnostima komisija, te fotografije i imena članova koji čine komisije u mandatu 2010.- 2014.

U završnoj fazi je izrada i publikacije o održanoj konferenciji pod nazivom „Pozitivne prakse u zaštiti ljudskih prava pripadnika oružanih snaga", koja je u martu ove godine održana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Konferenciju je organizirao Ured parlamentarnoj vojnog povjerenika BiH uz saradnju sa Razvojnim programom Ujednjenih naroda u BiH (UNDP BiH) i na njoj su razmijenjena mišljenja o pozitivnim iskustvima i dobrim praksama u zaštiti ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga u Njemačkoj, Austriji, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću