MENI
16.5.2013

Sekretaru Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH uručen dokument o preuzimanju vlasništva nad novom informacijsko-kompjuterskom opremom


Direktor USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH Christian Haupt uručio je danas sekretaru Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Feridu Buljubašiću dokument o preuzimanju vlasništva nad novom informacijsko-kompjuterskom opremom.

Kako je naglašeno, ovim činom je Parlamentarna skupština BiH i formalno postala vlasnik nad opremom koju joj je USAID-ov Projekt jačanja parlamenata u BiH donirao u protekle četiri godine.

Donirana oprema obuhvata dodatni modul za pohranu podataka (storage module) za računarne servere PSBiH, te opremu u Centru za obuku i Centru za posjetioce PSBiH, čime je povećana i efikasnost Parlamenta BiH u obuci kadrova i u kontaktima s građanima.

Također, projekat je pružio i tehničku pomoć u izradi tenderskih materijala za sistem upravljanja dokumentacijom u PSBiH, što je bilo neophodno za dobijanje sredstava iz IPA fondova Evropske unije.

Inače, uručenju dokumentacije su prisustvovali poslanici i delegati oba doma PSBiH, kao i zaposleni u Sekretarijatu PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću