MENI
4.6.2013.

Израђени промотивни флајери о уставноправним комисијама оба дома ПСБиХ за мандатни период 2010 - 2014.


Одјел за издавачку дјелатност и публикације Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине израдио је промотивне флајере о уставноправним комисијама Представничког односно Дома народа ПСБиХ у мандатном периоду 2010 - 2014.

У њима се наводе главне овласти уставноправних комисија а дио садржаја су и попис чланова комисија са њиховим фотографијама, те контакт подаци комисија.

Уз то, као дио ових промотивних материјала читаоцима су понуђене и уопштене информације о комисијама Парламентарне скуптшине БиХ. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу