MENI
2.7.2013

Štampana publikacija „Pozitivne prakse u zaštiti ljudskih prava pripadnika oružanih snaga“


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdao je publikaciju pod nazivom „Pozitivne prakse u zaštiti ljudskih prava pripadnika oružanih snaga“, u kojoj su navedene glavne značajke sa istoimene konferencije, koja je 21. i 22. marta 2013. godine održana u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Cilj konferencije koju je, u saradnji s UNDP-jem u BiH, organizirao Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, bio je razmjena pozitivnih iskustava i dobrih praksi u zaštiti ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Austriji, Švicarskoj i Danskoj.

U publikaciji koju je pripremio i uredio Informacijsko-dokumentacijski sektor Sekretarijata mogu se pročitati sažeci izlaganja parlametnarnog vojnog povjerenika BiH Boška Šiljegovića, predsjedavajuće Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Dušanke Majkić, ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića, generalnog inspektora ministarstva odbrane BiH, brigadira Enesa Huseinovića kao i izlaganja zemalja učesnica ovog velikog skupa.

Također, čitaoci mogu pročitati i sažetak govora zamjenika parlamentarnog vojnog povjerenika Savezne Republike Njemačke Fritza Güntera, koji je konferenciji prisustvovao kao poseban gost, s obzirom da je Bosna i Hercegovina instituciju parlametnarnog vojnog povjerenika uspostavila po uzoru na njemački model.

Inače, Sekretarijat PSBiH je, uz podršku UNDP-a, publikaciju štampalo na jezicima u zvaničnoj upotrebi u BiH i na engleskom jeziku, a ona će prilikom posjeta PSBiH biti dostupna i široj javnosti. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću