MENI
25.7.2013

Štampan novi broj biltena PSBiH – Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine štampao je novi broj biltena – Parlament, u kojem se nalaze informacije o dešavanjima u PSBiH u aprilu, maju i junu 2013. godine.
Između ostalog, u njemu se nalaze informacije o zakonodavnim aktivnostima Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH , trajanju sjednica i broju tačaka dnevnog reda o kojima se vodila rasprava.

Čitaoci se mogu upoznati da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH 22. maja održala tematsku sjednicu o visokom obrazovanju, a Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH 3. juna tematsku sjednica na temu „Aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova BiH“, kao i da je na 27. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH razgovarano o daljnjim aktivnostima u vezi izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda PSBiH.

Kao jedan od događaja koji su, prema novom Biltenu, obilježili protekli period, može se istaknuti službena posjeta delegacije Parlamentarne skupštine BiH Kraljevini Saudijskoj Arabiji od 11. do 13. maja. Delegaciju su činili predsjedavajući Božo Ljubić i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denis Bećirović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH Halid Genjac. Također, u Biltenu je istaknuto i da je PSBiH 16. aprila posjetila delegacija Velike narodne skupštine Republike Turske, na čelu sa njenim predsjednikom Džemilom Čičekom i tom prilikom razgovaralo sa članovima kolegija oba doma PSBiH.

U okviru aktuelnosti iz Sekretarijata PSBiH, čitaoci imaju priliku pročitati da je nakon više od četiri godine uspješnog rada i dva produžetka projekta, u maju okončan USAID-ov Projekat jačanja parlamenata u BiH. Između ostalog, putem ovog Projekta je otvoren Centar za posjetioce, gdje je omogućeno da u protekle četiri godine Parlamentarna skupština BiH na najbolji mogući način ugosti više hiljada građana i organizira njihove susrete sa poslanicima i delegatima. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću