MENI
27.9.2013

Održana Druga godišnja Konferencija sekretara radnih tijela iz parlamenata u BiH pod nazivom: „Efikasna organizacija javnih događaja od strane radnih tijela parlamenata”


U cilju jačanja saradnje, razmjene iskustava te sticanja novih znanja i vještina rukovodilaca radnih tijela i službi parlamenata na svim nivoima vlasti u BiH, u Konjicu je 26. i 27. 9. 2013. održana Druga godišnja konferencija sekretara radnih tijela parlamenata u Bosni i Hercegovini na temu: „Efikasna organizacija javnih događaja od strane radnih tijela parlamenata” (u daljem tekstu: Konferencija).

Konferencija je održana u organizaciji Parlamentarnog odjela Misije OSCE-a u BiH, a učešće u njenom radu uzeli su sekretari komisija i šefovi sektora i odjela iz Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), Parlamenta Federacije BiH (PFBiH), Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), te Skupštine Brčko distrikta BiH (SBD BiH).

Konferencija je organizirana kao nastavak aktivnosti nakon prošlogodišnje Konferencije pod nazivom: “U susret ostvarivanju profesionalnih standarda: Jačanje uloge, poboljšanje kvaliteta rada i poticanje saradnje”, a tematski se bavila konkretnim pitanjima bitnim za dobro funkcioniranje radnih tijela, poput planiranja i organizacije javnih događaja, debata i rasprava.

Konferencija je okončana donošenjem većeg broja preporuka, koju će, nakon sublimiranja, Parlamentarni odjel Misije OSCE-a u BiH dostaviti svim učesnicima Konferencije. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću