MENI
29.10.2013

Štampan novi broj biltena PSBiH – Parlament


Informacije o službenoj posjeti Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, 8. jula ove godine, jedan je od interesantnijih sadržaja sa kojim se mogu upoznati čitaoci novog broja biltena PSBiH – Parlament za period juli - septembar 2013. godine.

Također, kao značajnije vijesti, izdvojeno je da su članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH razgovarali sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracije Crne Gore Igorom Lukšićem, da je održan prvi zvanični susret budućih twining partnera - bosanskohercegovačkih zakonodavnih institucija i parlamenata Francuske i Mađarske, kao i da je održana Druga godišnja konferencija radnih tijela iz parlamenata u BiH.

U ovom broju Biltena može se, između ostalog, pročitati i da je Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH na 37. i 38. sjednici razmatrala revizorske izvještaje o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2012. godinu koja su dobila „mišljenja s rezervom uz isticanje predmeta“, Ustavnopravna komisija Doma naroda PSBiH na 32. sjednici podržala Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH, a Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH na 26. sjednici vodila raspravu o stanju sigurnosti i prosvjedima održanim ispred zgrade institucija BiH od 05. do 07. juna 2013. godine.

Sastavni dio sadržaja novog biltena su i podaci zakonodavnim aktivnostima oba doma PSBiH, trajanju sjednica i broju tačaka dnevnog reda o kojima se vodila rasprava. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću