MENI
13.12.2013

Potpisan Twinning ugovor parlamenata u Bosni i Hercegovini sa parlamentima Mađarske i Francuske

 
U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) potpisan je Twinning ugovor između parlamenata Mađarske i Francuske sa parlamentima u BiH, kojim se definiraju aktivnosti asistencije i podrške Evropske unije pod nazivom „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu EU integracija“, programiranog u okviru IPA 2012.

Osnovni ciljevi ovog Ugovora, koji će naknadno biti proslijeđen i Evropskoj komisiji u Brisel na formalno usvajanje, jesu uspostava mehanizma redovnih konsultacija parlamenata u BiH s budućim mehanizmom koordinacije izvršne vlasti, izrada mape odgovornosti parlamentarnih tijela na svim nivoima vlasti za specifična područja usklađivanja zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom EU, izrada preporuka za jačanje parlamentamog nadzora, kao i uspostava mehanizama za učešće civilnoga društva u području evropskih integracija.

Projektom je predviđeno da asistencija povećanju efikasnosti i osavremenjavanju rada zakonodavne vlasti u BiH traje dvije godine, tokom kojih će EU za tu namjenu utrošiti 3,5 miliona eura.
Ugovor su, u ime PSBiH potpisali sekretar Zajedničke službe PS BiH Ferid Buljubašić, sekretar Doma naroda PS BiH Marin Vukoja i sekretar Predstavničkog doma PS BiH Dragoljub Reljić. U ime entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko distrika ugovor su potpisali sekretari Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Izmir Hadžiavdić i Daniela Čegar, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Ranko Karapetrović, te šef Stručne službe Skupštine Brčko distrikta Jovo Galić. Ugovor su potpisali i voditelji projekta - u ime parlamenata Mađarske i Francuske Zoltan Horvath, a u ime parlamenata u Bosni i Hercegovini Omar Filipović.
Sekretar Zajedničke službe PSBiH Ferid Buljubašić kazao je da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za parlamente u BiH, obzirom na to da ih u velikoj mjeri priprema za njihovo buduće djelovanje u okviru evropskih integracija.

Govoreći u ime parlamenata Francuske i Mađarske, voditelj Twinning projekta Zoltan Horvath kazao je da su parlamenti ovih država izabrani od strane tijela EU upravo zato što imaju najviše iskustva u implementacije ovakve vrste projekata. Od ukupno 10 projekata u EU, ovaj konzorcij je implementirao njih čak osam, a kako je naveo, "Twinning projekat za BiH je, zbog složene ustavne strukture zemlje, jedan od najsloženijih i najkompleksnijih".

Potpisivanju Twinning ugovora prethodio je jednoipogodišnji proces pripreme obimne projektne dokumentacije, te intenzivne i uspješne koordinacije institucija zakonodavne vlasti u BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću