MENI
7.2.2014

Službenici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma učestvovali na Seminaru o izgradnji Evrope


U organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Parlamentarne mreže Svjetske banke, u prostorijama Zajedničkog instituta u Beču održan je Seminar o izgradnji Evrope, čiji je cilj poboljšanje međusobnog razumijevanja pojedinih ekonomskih pitanja od službenika parlamenata zemalja učesnica i MMF-a.

Tokom seminara, u nekoliko sesija koje su se odnosile na djelovanje MMF-a u Evropi i svijetu, naglašena je aktivna uloga ovog fonda u sveukupnoj izgradnji Evropske unije (EU), kao i izazovi koji pred EU stoje u vezi sa povećanjem zapošljavanja i promocije ekonomskog rasta u zemljama Evrope.

Među učesnicima iz 15 parlamenata zemalja centralne i jugoistočne Evrope, u ime Parlamentarne skupštine BiH, seminaru su prisustvovali sekretar Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Željko Kosmajac i stručni savjetnik u Komisiji Samir Buljina. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću