MENI
7.2.2014

Štampan novi broj „Parlamenta“, biltena PSBiH


U novom broju „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), za period oktobar - decembar 2013. godine, čitatelji se mogu upoznati sa informacijom da je 12. decembra 2013. godine potpisan Twinning ugovor parlamenata u BiH (PSBiH, Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije BiH i Skupština Brčko Distrikta BiH) sa parlamentima Mađarske i Francuske.

Twinning ugovorom, koji je nazvan „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu evropskih integracija“, definiraju se aktivnosti podrške i asistencije Evropske unije s ciljem uspostavljanja mehanizama za zajedničko planiranje rada parlamenata u BiH, kao i poveznica rada parlamenata u BiH sa planom rada izvršne vlasti, piše „Parlament“.

Od značajnijih vijesti u vezi sa aktivnostima u PSBiH, „Parlament“ izdvaja informaciju da je predsjedavajućim Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH Denisu Bećiroviću i Ognjenu Tadiću zamjenik rukovodioca Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi 22. oktobra uručio Izvještaj o napretku BiH za 2013. godinu, koje je objavila Evropska komisija. Izdvojeno je i to da su članovi rukovodstva oba doma PSBiH 3. oktobra razgovarali sa predsjednikom Državnog zbora Republike Slovenije Jankom Veberom, 29. oktobra sa delegacijom Hrvatskog sabora, a 3.
decembra sa delegacijom Parlamenta Grčke.

U „Parlamentu“ se, između ostalog, može se pročitati i to da su na sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH usvojene Upute o korištenju rodno osjetljivog jezika u PSBiH, kao i da je na sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH data saglasnost za izradu novog Pravilnika o unutarnjem organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu PSBiH, te za Prijedlog akcijskog plana borbe protiv korupcije u PSBiH.

Poseban prilog ovom broju biltena PSBiH predstavlja prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2013. godini. Navedene su informacije u vezi sa popisom zakona/prijedloga zakona prema statusu i predlagaču, sa pregledom donesenih i odbijenih zakonskih prijedloga, sa brojem poslaničkih/delegatskih pitanja i odgovora, kao i u vezi sa inicijativama koje su pokrenuli poslanici, odnosno delegati u PSBiH. Na kraju priloga biltena objavljeni su i podaci o sporazumima za koje je data saglasnost za ratificiranje u PSBiH, o vremenu trajanja sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH, kao i o aktivnostima radnih tijela oba doma PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću