MENI
4.3.2014.

Sastanak sa predstavnicima konsultantske kompanije Chanell Reaserch


Na inicijativu Centra za civilnu kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, tajnik Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Ljiljana Milićević, stručni savjetnik u tom povjerenstvu Željko Grubešić, te tajnik Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Jovica Katić sastali su se sa ovlaštenim predstavnicima konsultantske kompanije „Chanell Reaserch“ iz Belgije Bjornom Mullerom Willeom i Jane Parry, koji su angažirani od strane Vlade Kraljevine Norveške s ciljem procjene dosadašnjeg angažmana DCAF-a u oblasti parlamentarnog nadzora sektora obrane i sigurnosti u BiH.

Tijekom sastanka razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima koje su Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao i uredi tajnika Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost i Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, imali u svojoj dugogodišnjoj suradnji sa DCAF-om, te rezultatima ove suradnje i daljnjim zajedničkim aktivnostima na kojima će ovi uredi u narednom razdoblju raditi sa ovim ženevskim centrom.

Posebno je istaknuta dosadašnja uloga DCAF-a u osiguranju ekspertne pomoći Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika i Zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost BiH, kao i pomoć koju je DCAF pružio u realizaciji programa obuke državnih službenika iz parlamenata zemalja jugoistočne Europe, zaposlenih u radnim tijelima koja se primarno bave parlamentarnim nadzorom sektora obrane i sigurnosti. Naglašen je i veliki doprinos u izdavačkoj djelatnosti i publiciranju stručne literature, kroz koju je DCAF prezentirao najbolje prakse u parlamentarnom nadzoru sektora obrane i sigurnosti u europskim zemljama.

Konstatirano je da bi suradnja Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao i Ureda sekretara Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost i Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije sa DCAF-om u narednom razdoblju trebala biti još intenzivnija i rezultirati novim zajedničkim projektima na polju jačanja parlamentarnog nadzora sektora obrane i sigurnosti, kako u Bosni i Hercegovini tako i u cjelokupnom regionu zapadnog Balkana. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću