MENI
4.3.2014

Sastanak sa predstavnicima konsultantske kompanije Chanell Reaserch


Na inicijativu Centra za civilnu kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, sekretar Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Ljiljana Milićević, stručni savjetnik u toj komisiji Željko Grubešić, te sekretar Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Jovica Katić sastali su se sa ovlaštenim predstavnicima konsultantske kompanije „Chanell Reaserch“ iz Belgije Bjornom Mullerom Willeom i Jane Parry, koji su angažirani od strane Vlade Kraljevine Norveške s ciljem procjene dosadašnjeg angažmana DCAF-a u oblasti parlamentarnog nadzora sektora odbrane i sigurnosti u BiH.

Tokom sastanka razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima koje su Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao i uredi sekretara Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost i Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, imali u svojoj dugogodišnjoj saradnji sa DCAF-om, te rezultatima ove saradnje i daljim zajedničkim aktivnostima na kojima će ovi uredi u narednom periodu raditi sa ovim ženevskim centrom.

Posebno je istaknuta dosadašnja uloga DCAF-a u osiguranju ekspertne pomoći Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika i Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH, kao i pomoć koju je DCAF pružio u realizaciji programa obuke državnih službenika iz parlamenata zemalja jugoistočne Evrope, zaposlenih u radnim tijelima koja se primarno bave parlamentarnim nadzorom sektora odbrane i sigurnosti. Naglašen je i veliki doprinos u izdavačkoj djelatnosti i publikovanju stručne literature, kroz koju je DCAF prezentirao najbolje prakse u parlamentarnom nadzoru sektora odbrane i sigurnosti u evropskim zemljama.

Konstatirano je da bi saradnja Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao i Ureda sekretara Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost i Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije sa DCAF-om u narednom periodu trebala biti još intenzivnija i rezultirati novim zajedničkim projektima na polju jačanja parlamentarnog nadzora sektora odbrane i sigurnosti, kako u Bosni i Hercegovini tako i u cjelokupnom regionu zapadnog Balkana. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću