MENI
9.9.2014.

Predstavljeni načini i metode upoznavanja novoizabranih dužnosnika u PSBiH sa njihovim pravima i obvezama

 
Najviši dužnosnici Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i tajnici povjerenstava PSBiH upoznali su danas predstavnike entitetskih parlamenata i županijskih skupština sa načinima i metodama koji se primjenjuju u procesu pripreme novoizabranih zastupnika i izaslanika za budući rad u PSBiH.

Na skupu u organizaciji Misije OESS-a u BiH, a koji predstavlja pripremu za održavanje orijentacijskog seminara za novoizabrane dužnosnike u parlamentima, o značaju kvalitetne pripreme za rad novog saziva PSBiH govorili su tajnik Zajedničke službe Tajništva PSBiH Ferid Buljubašić i specijalni predstavnik šefa Misije OESS-a u BiH Alexander Chuplygin.

Tijekom skupa naglašeno je da će pravilno uvođenje novoizabranih parlamentaraca u obavljanje njihovih dužnosti, u suradnji sa stručnim službama Tajništva PSBiH, rezultirati kvalitetnim načinom ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza novoizabranih zastupnika i izaslanika u PSBiH.

Rečeno je i to da je novoizabrane dužnosnike na početku mandata potrebno upoznati sa strukturom i nadležnostima parlamenta, poslovima kojima rukovode stručne službe tajništva, nadležnostima povjerenstava, kao i sa mogućnostima koje se parlamentarcima pružaju uz pomoć sektora u tajništvima parlamenata.

Također, izabrane zvaničnike važno je upoznati i sa procesom donošenja zakona, kao i sa pravilima za izradbu pravnih propisa u institucijama države, entiteta i županija.

Na današnjem skupu nazočnima je prezentiran sadržaj orijentacijskih seminara koje će novoizabranim zvaničnicima organizirati Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove PSBiH, Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH, kao i Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma PSBiH. Na ovim seminarima novoizabrani zastupnici i izaslanici PSBiH upoznat će se sa nadležnostima i specifičnostima u radu ovih radnih tijela PSBiH, kao i sa načinom izbora, brojem članova, kvorumom za rad i načinom donošenja odluka u povjerenstvima.
Predstavljen je i Vodič za zastupnike i izaslanike PSBiH, čiji je sačinitelj Informacijsko – dokumentacijski sektor Tajništva PSBiH. Kako je rečeno, svrha Vodiča jeste da se novim članovima PSBiH na jednom mjestu pruže informacije potrebne za lakše i efikasnije obavljanje dužnosti i ostvarivanja prava.

Seminaru su nazočili tajnici stručnih službi i šefovi sektora Tajništva PSBiH, tajnici povjerenstava obaju domova PSBiH, kao i predstavnici entitetskih parlamenata i županijskih skupština. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću