MENI
9.9.2014

Predstavljeni načini i metode upoznavanja novoizabranih dužnosnika u PSBiH sa njihovim pravima i obavezama


Najviši dužnosnici Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i sekretari komisija PSBiH upoznali su danas predstavnike entitetskih parlamenata i kantonalnih skupština sa načinima i metodama koji se primjenjuju u procesu pripreme novoizabranih poslanika i delegata za budući rad u PSBiH.

Na skupu u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, a koji predstavlja pripremu za održavanje orijentacijskog seminara za novoizabrane dužnosnike u parlamentima, o značaju kvalitetne pripreme za rad novog saziva PSBiH govorili su sekretar Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH Ferid Buljubašić i specijalni predstavnik šefa Misije OSCE-a u BiH Alexander Chuplygin.

Tokom skupa naglašeno je da će pravilno uvođenje novoizabranih parlamentaraca u obavljanje njihovih dužnosti, u saradnji sa stručnim službama Sekretarijata PSBiH, rezultirati kvalitetnim načinom ostvarivanja prava i ispunjavanja obaveza novoizabranih poslanika i delegata u PSBiH.

Rečeno je i to da je novoizabrane dužnosnike na početku mandata potrebno upoznati sa strukturom i nadležnostima parlamenta, poslovima kojima rukovode stručne službe sekretarijata, nadležnostima komisija, kao i sa mogućnostima koje se parlamentarcima pružaju uz pomoć sektora u sekretarijatima parlamenata.

Također, izabrane zvaničnike važno je upoznati i sa procesom donošenja zakona, kao i sa pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama države, entiteta i kantona.

Na današnjem skupu prisutnima je prezentiran sadržaj orijentacijskih seminara koje će novoizabranim zvaničnicima organizirati Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH, Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH, kao i Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH. Na ovim seminarima novoizabrani poslanici i delegati PSBiH upoznat će se sa nadležnostima i specifičnostima u radu ovih radnih tijela PSBiH, kao i sa načinom izbora, brojem članova, kvorumom za rad i načinom donošenja odluka u komisijama.


Predstavljen je i Vodič za poslanike i delegate PSBiH, čiji je sačinilac Informacijsko – dokumentacijski sektor Sekretarijata PSBiH. Kako je rečeno, svrha Vodiča jeste da se novim članovima PSBiH na jednom mjestu pruže informacije potrebne za lakše i efikasnije obavljanje dužnosti i ostvarivanja prava.

Seminaru su prisustvovali sekretari stručnih službi i šefovi sektora Sekretarijata PSBiH, sekretari komisija oba doma PSBiH, kao i predstavnici entitetskih parlamenata i kantonalnih skupština. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću