MENI
5.12.2014

Sekretarka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku i sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH razgovarali sa članicom delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom


Sekretarka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Emina Jahić i sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Davorin Semenik razgovarali su danas sa članicom delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom (DSEE) Terry Reintke o aktivnostima ovih radnih tijela PSBiH.

Sekretarka Jahić naglasila je tokom razgovora da Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku PSBiH ima veoma dobru saradnju sa nevladinim organizacijama kad je riječ o zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina u BiH, navodeći primjere uključivanja romske djece u sistem obrazovanja, kao i zapošljavanje većeg broja pripadnika ove nacionalne manjine.

Ona je članicu Evropskog parlamenta informirala o tome da u PSBiH postoji Vijeće nacionalnih manjina kao savjetodavno tijelo koje daje mišljenja, savjete i prijedloge PSBiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u BiH.

Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Davorin Semenik govorio je o položaju žena u političkom životu, naglasivši da je odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i Izbornog zakona BiH propisano učešće žena u političkom životu BiH. Prema njegovim riječima, potrebno je inicirati izmjene oba zakonska prijedloga kako bi se područje ostvarivanja ravnopravnosti spolova i učešće žena u političkom životu podiglo na još veći nivo.

Gospođa Reintke, koja u Evropskom parlamentu obavlja i dužnost članice Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova, interesirala se tokom sastanka i o položaju LGBT populacije u BiH. S tim u vezi sekretarka Jahić i sekretar Semenik rekli su da se u BiH kontinuirano provode brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o pravima ove populacije, napominjući kako do sada u BiH nije zabilježeno grubo kršenja prava LGBT osoba. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću