MENI
14.4.2015

Predstavnicima Skupštine Brčko distrikta i četiri kantonalne skupštine predstavljena metodologija rada na Komunikacijskoj strategiji PSBiH


Predstavnici Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prezentirali su danas predstavnicima Skupštine Brčko distrikta i četiri kantonalne skupštine metodologiju izrade Komunikacijske strategije PSBiH, kao i prepreke, probleme i primijenjena rješenja u procesu izrade ove Strategije.

Na seminaru koji je, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, održan u Centru za posjetioce PSBiH bilo je riječi o različitim metodama i tehnikama koji su korišteni u izradi postojeće i nove Komunikacijske strategije PSBiH, kao i o sadržaju i modalitetima njene primjene.

Naglašeno je da bi svaka zakonodavna i izvršna institucija u BiH trebala da uredi oblast informiranja i komunikacije s javnošću, čime bi se, kako je rečeno, znatno unaprijedio rad službenika za odnose s javnošću, kao i odnos koji građani, mediji i javni sektor imaju prema institucijama na bilo kom nivou vlasti.

Ovom seminaru prisustvovali su predstavnici Skupštine Brčko distrikta BiH i predstavnici Skupštine Kantona Sarajevo, Unsko – sanskog kantona, Hercegovačko – neretvanskog kantona i Kantona 10.

Osim predstavnika kantona i Brčko distrikta, u radu seminara učestvovali su i službenici Glavnog ureda OSCE-a u Sarajevu, ureda OSCE-a u Brčkom, Drvaru i Mostaru, kao i predstavnik USAID-ovog projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću