MENI
6.7.2015

Delegacija Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH u posjetu institucijama Republike Hrvatske


Delegacija Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koje je predvodila sekretarka Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH Aida Koristović, boravila je protekle sedmice u posjeti Sekretarijatu Hrvatskog sabora, Digitalnom informacijsko – dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske i Europskom dokumentacijskom centru Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Tokom posjeta članovi delegacije Sekretarijata PSBiH razgovarali su sa sekretarkom Hrvatskog sabora Lidijom Bagarić, rukovoditeljicom Informacijsko – dokumentacijske službe Hrvatskog sabora Danielom Sragom, kao i sa sekretarkom Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora Tatjanom Briški, koje su našoj delegaciji prenijele know – how iskustva službenika Hrvatskoga sabora u procesu evropskih integracija.

U razgovorima, koji su vođeni u svijetlu stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, razmijenjena su mišljenja i sa rukovoditeljicom Knjižnice Hrvatskog sabora Brankom Martinčić, koordinatoricom Web - redakcije Službe za medije Vesnom Stanković – Benak i šeficom Ureda za međunarodne i europske poslove Andreom Halambek.

Prilikom boravka u Digitalnom informacijsko – dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske razgovarano je o iskustvima službenika Vlade Republike Hrvatske u vezi sa razvijanjem Eurovoc-a i nacionalnog dodatka, kreiranjem i održavanjem baze podataka i izgradnjom informacijsko – dokumentacione infrastrukture i dokumentacijskih alata, kao i njihovom primjenom za područje službenih informacija u obradi građe obuhvaćene Katalogom i bazama podataka.

Također, razgovarano je i o izradi programskih modula za obradu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije, o pružanju usluga građanima i službenicima i odgovorima na korisničke upite, kao i o učešću u najvažnijim projektima, s posebnim osvrtom na učešće u projektu CADIAL.

Delegacija Sekretarijata PSBiH posjetila je i Europski dokumentacijski centar Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ovaj Centar dio je informacione mreže „Europe Direct“, koju je Evropska komisija osnovala u državama članicama Evropske unije. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću