MENI
30.7.2015

Štampan novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine BiH


Novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period april/juni, donosi opširni izvještaj o održavanju 13. konferencije predsjednika parlamenata država članica Jadransko – jonske inicijative, čiji je domaćin, 23. aprila ove godine u Neumu, bila naša zemlja.

Bilten PSBiH prenosi sadržaj Zajedničke izjave učesnika Konferencije, koji su pozdravili realizaciju Strategije Evropske unije za jadransko – jonsku makroregiju i potvrdili punu podršku vladama i svim drugim institucijama koje učestvuju u relizaciji ove strategije s ciljem ostvarivanja održivog privrednog i društvenog napretka u regiji.

Istovremeno, čelnici parlamenata osam zemalja koje čine ovu međunarodnu regionalnu organizaciju izrazili su duboko žaljenje zbog tragedija migranata u Sredozemnom moru i zatražili hitno rješavanje ovog humanitarnog pitanja.

U novom broju „Parlamenta“ izvještava se i o sjednici Stalnog odbora Vijeća Evrope, koja je, nakon što je naša država preuzela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Evrope, održana u Sarajevu 22. maja ove godine.

Na sjednici Odbora, najvažnijeg tijela Vijeća Evrope koje djeluje u ime Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope između dva zasjedanja, predstavljeni su prioriteti šestomjesečnog predsjedavanja BiH koji se odnose na provođene Istanbulske konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Evropske konvencije o kulturi, politike Vijeća Evrope prema susjednim zemljama, kao i na unaprjeđenju interkulturalnog i međureligijskog dijaloga.

„Parlament“ prenosi i informaciju da su na 11. sjednici Predstavničkog doma PSBiH i 4. sjednici Doma naroda PSBiH imenovani novi članovi Kolegija Sekretarijata PSBiH, te donosi intervju sa novoimenovanom sekretarkom Zajedničke službe Aidom Koristović, koja je istaknula da će prioritet u njenom radu biti realizacija projekata čiji je cilj jačanje službi PSBiH.

Prenesena je i vijest da je u maju ove godine obilježeno deset godina od početka realizacije programa „Otvoreni parlament“, prvog osmišljenog projekta jedne institucije na bilo kojem nivou vlasti u BiH, zahvaljujući kojem se ugošćuju organizirane grupe posjetilaca. Realizacija programa „Otvoreni parlament“ počela je u maju 2005. godine, s osnovnim ciljem da rad najviše bosanskohercegovačke zakonodavne institucije približi najširim slojevima građana, kao i posjetiocima i gostima iz inostranstva. „Parlament“ precizira da je od tada, tokom ukupno 413 posjeta, kroz zgradu PSBiH prošlo 18.653 gosta iz BiH i iz više od 40 zemalja svijeta.

Bilten donosi i pregled zakonodavnih aktivnosti PSBiH i njenih tijela od aprila do juna ove godine, kao i sadržaje razgovora članova kolegija oba doma PSBiH sa predsjednicima država ili vlada, ministrima inostranih poslova i čelnicima evropskih institucija koji su posjetili našu zemlju. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću