MENI
23.5.2023

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period januar – mart 2023. godine

U novom štampanom izdanju „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period januar – mart 2023. godine opširno se izvještava o 2. hitnoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH, na kojoj je potvrđena Odluka predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Tromjesečni bilten PSBiH, kojeg priprema i uređuje Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH, piše da je Predstavnički dom PSBiH na hitnoj sjednici potvrdio imenovanje: Elmedina Konakovića za ministra vanjskih poslova, Zorana Tegeltije za ministra finansija i trezora, Staše Košarca za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Davora Bunoze za ministra pravde, Edina Forte za ministra komunikacija i prometa, Dubravke Bošnjak za ministricu civilnih poslova, Nenada Nešića za ministra sigurnosti, Zukana Heleza za ministra odbrane, Sevlida Hurtića za ministra za Ijudska prava i izbjeglice. Potvrđeno je također i imenovanje Zorana Tegeltije i Zukana Heleza za zamjenike predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

U „Parlamentu“ je objavljena i informacija o konstituiranju stalnih komisija Doma naroda PSBiH i zajedničkih komisija oba doma PSBiH.

„Parlament“ prenosi i osnovne akcente sastanka članova kolegija oba doma PSBiH sa predsjednikom Vlade Slovenije Robertom Golobom. U vijesti se navodi da su članovi rukovodstva oba doma PSBiH izrazili punu zahvalnost prijateljskoj Sloveniji za svesrdnu pomoć u nastojanju da se Bosna i Hercegovina približi članstvu u Evropskoj uniji, te izrazili nadu da će se saradnja sa Slovenijom, kao zemljom koja je jedan od najvećih i najvažnijih privrednih partnera Bosne i Hercegovine, i dalje uspješno razvijati.

U novom broju štampanog biltena PSBiH objavljena je i vijest o sastanku predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH dr. Denisa Zvizdića i zamjenika predsjedavajućeg Marinka Čavare sa specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda (UN) za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma Fionnualom Ní Aoláin, na kome jeocijenjeno da naša zemlja, prema Globalnom indeksu za borbu protiv terorizma, ima nizak rizik kad je riječ o potencijalnim terorističkim napadima, da ima kvalitetnu Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2022. – 2026., kao i da koristi savremene modele repatrijacije povratnika sa stranih ratišta i borbe protiv nasilnih i ekstremističkih pojava. 

Opširnu informaciju „Parlament“ donosi i o održanoj konferenciji pod nazivom „Akcija za energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini“, čiji je domaćin bio Zeleni klub, kojeg čine poslanici parlamenata na svim svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, okupljeni oko tema energetike, energetske efikasnosti i ekologije.

U novom broju „Parlamenta“ objavljene su i informacije o aktivnostima poslanika i delegata, o redovnim zakonodavnim aktivnostima oba doma PSBiH, kao i o aktivnostima komisija i drugih radnih tijela PSBiH. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću