MENI
24.2.2023

Štampan novi broj „Parlamenta“ za period oktobar – decembar 2022. godine

U novom broju „Parlamenta“, štampanog biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period oktobar - decembar 2022. godine, objavljen je opširan izvještaj o održanoj Konstituirajućoj sjednici devetog saziva Predstavničkog doma PSBiH.

„Parlament“ piše da je na sjednici za predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH izabran dr. Denis Zvizdić, za prvog zamjenika predsjedavajućeg Marinko Čavara, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Nebojša Radmanović. U Komisiju za pripremu izbora Vijeća ministara BiH izabrani su Nermin Mandra, Predrag Kožul, Saša Magazinović, Milan Dunović, Nihad Omerović, Sabina Ćudić, Jasmin Emrić, Sanja Vulić, Darko Babalj, Mira Pekić, Nenad Grković, Čedomir Stojanović, Milan Petković i Aida Baručija.

U „Parlamentu“ je objavljena i informacija o osnivanju klubova poslanika u Predstavničkom domu PSBiH. U informaciji se precizira da je osnovano ukupno devet poslaničkih klubova – Klub poslanika SDA, Klub poslanika SDP-a BiH, Klub poslanika SNSD-a, Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP – HNS, HSP dr. A. Starčević, HDU BiH, Klub poslanika SDS – PDP – ZA PRAVDU i RED, Klub poslanika Demokratske fronte, Klub poslanika Naša stranka – BHI KF, Klub poslanika Narod i Pravda i Klub poslanika - Srpski klub.

U novom broju „Parlamenta“ objavljena je i informacija o održanoj 1. hitnoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH, na kojoj je potvrđena Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Borjane Krišto za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH.Krišto je prije glasanja o potvrđivanju njenog imenovanja izložila ekspoze, nakon čega su poslanici obavili raspravu o tom dokumentu.

„Parlament“ izvještava i o konstituiranju stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH. U izvještaju se navodi da je Predstavnički dom PSBiH na 2. sjednici usvojio Odluku o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH, kao i da su nakon sjednice, izborom predsjedavajućih, te prvih i drugih zamjenika predsjedavajućih, konstituirane stalne komisije Doma.

Štampani bilten prenosi i informaciju da je Bosni i Hercegovini odobren kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju (EU). „Parlament“ piše da je Vijeće Evropske unije, na samitu održanom 15. decembra u Briselu, odobrilo kandidatski status našoj zemlji. Ovoj odluci, navodi se u tekstu, prethodio je zaključak Vijeća općih poslova EU od 13. decembra kojim se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata, uz očekivanje da će se ispuniti uslove iz preporuke Evropske komisije.

„Parlament“ donosi i informacije o međunarodnim aktivnostima poslanika, delegata i članova rukovodstva PSBiH, aktivnostima delegacija PSBiH u međunarodnim multilateralnim organizacijama, te aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH i parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću