MENI
20.2.2023

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti osmog saziva Parlamentarne skupštine BiH (2018. - 2022.)

U izdanju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacionog sektora PSBiH objavljen je štampani Prikaz zakonodavne aktivnosti osmog saziva PSBiH u periodu od 2018. do 2022. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je na ukupno 32 redovne i 10 hitnih sjednica Predstavničkog doma, te na 25 redovnih i 11 hitnih sjednica Doma naroda PSBiH doneseno 20 zakona.

Na sjednicama oba doma PSBiH odbijena su 44 prijedloga zakona, povučeno je 8 prijedloga zakona, dok je zakonodavni postupak obustavljen za 17 prijedloga zakona.

U Prikazu se precizira da je 12 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, dok su poslanici i delegati predložili 5 zakonskih prijedloga, a tri prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo je Predsjedništvo BiH.

U istom periodu PSBiH donijela je 46 odluka, kao i 152 odluke o davanju saglasnosti za ratificiranje međunarodnih dokumenata.

Tokom osmog saziva PSBiH usvojeno je ili primljeno k znanju 278 izvještaja, 14 informacija, te su usvojene tri izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH.

Usvojena je jedna deklaracija, jedna rezolucija, 80 inicijativa, 207 zaključaka, te su usvojene i Izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću