MENI
1.2.2023

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. januara do 30. novembra 2022. godine

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH pripremili su i objavili štampani Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u periodu od 1. januara do 30. novembra 2022. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je PSBiH u navedenom periodu razmatrala 43 prijedloga zakona i četiri prijedloga amandmana na Ustav BiH. Kako se dalje navodi u Prikazu, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt proglasio je na privremenim osnovama pet zakona.

Od 43 prijedloga zakona usvojeno je sedam, odbijeno je osam, povučeno je pet, a zakonodavni postupak obustavljen je za tri prijedloga zakona, dok je 20 zakonskih prijedloga još uvijek u proceduri.

Kada je riječ o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine, od ukupno četiri, jedan je u proceduri, za dva je obustavljen postupak i jedan je odbijen.

U Prikazu se precizira da su, od ukupno 43 prijedloga zakona, poslanici i delegati oba doma PSBiH predložili 32, dok je Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputilo devet prijedloga zakona. Predsjedništvo BiH u parlamentarnu proceduru uputilo je dva prijedloga zakona. Poslanici su, također, predložili tri, a Vijeće ministara BiH jedan prijedlog amandmana na Ustav BiH.

U periodu koji je obuhvaćen Prikazom, PSBiH dala je saglasnost za ratificiranje 31 međunarodnog dokumenata.

Na sjednicama domova PSBiH usvojene su četiri odluke, dok jedna odluka nije usvojena. Usvojeno je i 116 izvještaja, a četiri informacije su primljene k znanju.

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH usvojena su 23 zaključka, dok je Dom naroda PSBiH usvojio devet zaključaka.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je u navedenom periodu 17 poslaničkih inicijativa, dok su u Domu naroda PSBiH usvojene dvije delegatske inicijative.

Predstavnički dom PSBiH, u periodu koji obuhvata Prikaz, održao je sedam redovnih i jednu hitnu sjednicu, te razmatrao 280 tačaka dnevnog reda.

U istom periodu, Dom naroda PSBiH održao je šest redovnih i četiri hitne sjednice, na kojima su razmatrane 144 tačke dnevnog reda.

U Prikazu je navedeno i vrijeme trajanja svih održanih sjednica domova PSBiH.

U Prikazu zakonodavnih aktivnosti PSBiH za period od od 1. januara do 30. novembra 2022. godine objavljen je i tačan broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH, broj razmatranih tačaka dnevnog reda i trajanje tih sjednica. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću