MENI
14.10.2021

Članovi Kolegija Sekretarijata i službenici PSBiH boravili u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru

Sekretar Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mirza Imamović, sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja, sekretarka Doma naroda PSBiH Gordana Živković i službenici Sekretarijata PSBiH boravili su, u okviru Tnjinning projekta "Jačanje i dalja podrška parlamentima BiH u poslovima EU integracija“, u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru.

Na održanim sastancima službenici Stručne službe Hrvatskog sabora predstavili su organizaciju rada Hrvatskog sabora u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i danas.

Tokom prezentacije iskustava u procesu pristupanja Republike Hrvatske EU, razgovarano je o usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, aktivnostima Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju, Odbora za europske integracije i Zajedničkog parlamentarnog odbora, kao i o međuparlamentarnoj saradnji.

Službenicima je predstavljena i IPEX platforma za razmjenu informacija među parlamentima, kao i iskustva odnosa s javnošću u Hrvatskom saboru, s osvrtom na aktivnosti u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Hrvatske Vijećem EU.

Učesnici studijske posjete upoznali su se i sa e-doc zakonodavnom bazom Hrvatskog sabora, ulogom Stručne službe Hrvatskog sabora prije i nakon članstva u EU, aktivnostim Ođela za europske poslove u pripremama poslanika i njihovom informiranju o EU, te o aktivnostima Odbora za europske poslove koje se tiču pravnih osnova, radnog programa za razmatranje stajališta tokom procesa pristupanja Republike Hrvatske EU.

Službenici su imali priliku razgovarati i sa poslanikom Hrvatskog sabora Davorom Ivom Stierom, koji je prenio svoja iskustva tokom pristupanja EU, kako samog toka procesa, tako i odnosa sa službama Hrvatskog sabora u tom procesu.

Osim članova Sekretarijata i službenika PSBiH, u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru boravili su i službenici iz Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću