MENI
12.4.2021

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH od decembra 2018. do decembra 2020. godine

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH objavili su štampani Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u periodu od 6. decembra 2018. do 31. decembra 2020. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je PSBiH u navedenom periodu razmatrala 59 prijedloga zakona, četiri prijedloga amandmana na Ustav BiH i dva prijedloga službenih prečišćenih tekstova zakona.

Od 59 prijedloga zakona usvojeno je 10, odbijeno je 26, povučena su dva, a zakonodavni postupak obustavljen je za devet prijedloga zakona, kao i za dva prijedloga amandmana na Ustav BiH.

Na dan 31. decembar 2020. godine procedura nije bila okončana za 12 prijedloga zakona i za dva prijedloga amandmana na Ustav BiH.

U Prikazu se precizira da su, od ukupno 59 prijedloga zakona, poslanici i delegati oba doma PSBiH predložili 35, dok je Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputilo 22 prijedloga zakona. Predsjedništvo BiH u parlamentarnu proceduru uputilo je dva prijedloga zakona. Poslanici su, također, predložili tri, a Vijeće ministara BiH jedan prijedlog amandmana na Ustav BiH.

Od 35 prijedloga zakona, koje su uputili poslanici i delegati, dva su donesena, 17 je odbijeno, a povučena su dva prijedloga zakona. Kad je riječ o prijedlozima zakona poslanika i delegata, zakonodavni postupak obustavljen je za sedam prijedloga zakona. Na dan 31. decembar 2020. godine u proceduri je ostalo sedam prijedloga zakona, te Prijedlog amandmana II, III, IV i V na Ustav BiH, koje su predložili poslanici.

Od 22 prijedloga zakona, koje je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, doneseno je šest, odbijeno devet, dok je zakonodavni postupak obustavljen za dva prijedloga zakona. Na dan 31. decembar 2020. godine u parlamentarnoj proceduri bilo je pet prijedloga zakona, kao i Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

U periodu koji je obuhvaćen Prikazom, PSBiH dala je saglasnost za ratificiranje 84 međunarodna dokumenta. Saglasnost za ratificiranje u PSBiH nisu dobila tri međunarodna dokumenta.

Na sjednicama domova usvojene su i 33 odluke. U proceduri je bilo 126 izvještaja, od kojih je usvojeno 54, dok isto toliko, 54 izvještaja, nisu usvojeni. Pet izvještaja nije primljeno k znanju. Također, u parlamentarnoj proceduri bilo je i 220 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu. PSBiH nije usvojila 146 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. i 2018. godinu, dok su na dan 31. decembar 2020. godine u parlamentarnoj proceduri bila 74 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu.

U parlamentarnoj proceduri bilo je i 13 informacija, od kojih su tri usvojene, tri primljene k znanju, dok pet informacija nije primljeno k znanju. Na dan 31. decembar 2020. godine u parlamentarnoj proceduri bile su dvije informacije.

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH bilo je 111 prijedloga zaključaka, od kojih je 87 usvojeno, 21 nije usvojen, dok se o dva prijedloga zaključka Dom nije izjašnjavao, a od jednog prijedloga zaključka poslanik je odustao. U Domu naroda PSBiH predložen je 31 zaključak, od kojih je 17 usvojeno, a 14 prijedloga zaključaka nije usvojeno. PSBiH donijela je i 10 zaključaka o osnivanju privremenih zajedničkih komisija oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja i izbora. Predstavnički dom usvojio je i zaključak o osnivanju Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH. PSBiH donijela je i zaključak o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Općina Dvor u Republici Hrvatskoj.

U periodu koji je obuhvaćen Prikazom, poslanici u Predstavničkom domu podnijeli su 77 poslaničkih inicijativa, od kojih su usvojene 32, devet nije usvojeno, povučeno je šest, tri nisu razmatrane na sjednici Doma, a za jednu je obustavljena procedura. Na dan 31. decembar 2020. godine u parlamentarnoj proceduri bile su 22 poslaničke inicijative, a na pokretanje procedure čekale su četiri poslaničke inicijative.

U Domu naroda PSBiH delegati su u istom periodu podnijeli 23 delegatske inicijative, od kojih nije usvojeno 16 inicijativa. Dvije inicijative nisu razmatrane, a na dan 31. decembar 2020. godine u proceduri su ostale četiri inicijative, dok je na pokretanje procedure čekala jedna delegatska inicijativa.

Predstavnički dom PSBiH, u periodu koji obuhvata Prikaz, održao je 14 redovnih sjednica, na kojima su razmatrane 522 tačke dnevnog reda u trajanju od 105 sati i 21 minutu. Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 8. sjednici (68 tačaka), a najmanje na 6. tematskoj sjednici (3 tačke). U navedenom periodu održano je i devet hitnih sjednica Predstavničkog doma, na kojima je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda u trajanju od 24 sata i četiri minute.

Dom naroda PSBiH, u periodu koji obuhvata Prikaz, održao je 13 redovnih sjednica i razmatrao 308 tačaka dnevnog reda u trajanju 36 sati i 11 minuta. Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 6. sjednici (52 tačke), a najmanje na 1. i 3. sjednici (po dvije tačke). U navedenom periodu održano je i pet hitnih sjednica Doma naroda, na kojima je razmatrano 45 tačaka dnevnog reda u trajanju od četiri sata i 40 minuta.

U Prikazu zakonodavnih aktivnosti PSBiH u periodu od 6. decembra 2018. do 31. decembra 2020. godine objavljen je i tačan broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH, broj razmatranih tačaka dnevnog reda i trajanje tih sjednica. (kraj) 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću