MENI
27.7.2020

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period januar – juni 2020. godine

Novi broj „Parlamenta“, štampanog biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period januar – juni 2020. godine, donosi opširan pregled zakonodavne aktivnosti oba doma PSBiH.

Od sredine marta ove godine, rad PSBiH odvijao se u specifičnoj, vanrednoj situaciji, izazvanoj pandemijom virusa korona (COVID – 19). Uprkos takvoj situaciji, prema pisanju „Parlamenta“, Predstavnički dom PSBiH u prvih šest mjeseci ove godine održao je sedam sjednica, na kojima je razmatrano 278 tačaka dnevnog reda. U ovom periodu Predstavnički dom održao je i jednu hitnu sjednicu. U istom periodu, Dom naroda PSBiH održao je pet sjednica, na kojima je razmatrano ukupno 187 tačaka. I Dom naroda PSBiH u ovom periodu održao je jednu hitnu sjednicu.

U vrijeme proglašenja pandemije COVID -19, rad PSBiH odvijao se u skladu s mjerama i preporukama nadležnih tijela koje se odnose na sigurnost zdravlja i čuvanje života građana, kao i u skladu sa Instrukcijom o postupanju u PSBiH u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanom prisutnošću COVID – 19, koju je 16. marta ove godine donio Kolegij Sekretarijata PSBiH.

Kad je riječ o međunarodnim aktivnostima članova rukovodstva, te poslanika i delegata PSBiH, one su zabilježene u periodu do proglašenja pandemije. „Parlament“ iscrpno izvještava o učešću predsjedavajućeg Predstavničkog doma dr. Denisa Zvizdića i predsjedavajućeg Doma naroda dr. Dragana Čovića u Briselu na sastanku predsjednika Evropskog parlamenta sa predsjednicima parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Izvještava se i o učešću predsjedavajućih oba doma PSBiH na sastanku Radne grupe za Zapadni Balkan Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, kao i o značajnim bilateralnim susretima koje su Zvizdić i Čović imali u Briselu sa evropskim zvaničnicima.

„Parlament“ piše i o susretima članova Kolegija oba doma PSBiH i članova Zajedničke komisije za evropske integracije sa šefom Delegacije i specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) u BiH ambasadorom Johannom Sattlerom.

Prenosi se i sastav delegacija PSBiH u međunarodnim organizacijama, kao i informacije o učešću Delegacije PSBiH u radu prvog dijela redovnog godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Nakon godinu dana neučešća predstavnika PSBiH u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, zvaničnici ove međunarodne organizacije u brojnim susretima sa članovima naše Delegacije pozdravili su ponovno prisustvo i učešće predstavnika BiH u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Šestomjesečni bilten PSBiH opširno piše i o radu stalnih tijela oba doma PSBiH, te izvještava o konstituiranju zajedničkih komisija, koje su s radom počele 23. januara ove godine. Također se izvještava i o radu drugih parlamentarnih tijela, kao i o radu parlamentarnog vojnog povjerenika i njegovog Ureda. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću