MENI
29.4.2019

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period januar – mart 2019. godine

Novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) kojeg priprema i uređuje Informaciono - dokumentacioni sektor PSBiH, donosi detaljan izvještaj o konstituiranju VIII saziva Doma naroda PSBiH.

Kako je navedeno u izvještaju, na konstituirajućoj sjednici za predsjedavajućeg Doma izabran je Bakir Izetbegović, za prvog zamjenika predsjedavajućeg Dragan Čović, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Nikola Špirić. Prije konstituirajuće sjednice, predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić uručio je uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim delegatima u Domu naroda PSBiH.

U biltenu je objavljena i informacija o osnivanju klubova delegata u Domu naroda PSBiH. Kako bilten prenosi, za predsjedavajućeg Kluba delegata bošnjačkog naroda izabran je Asim Sarajlić, za predsjedavajuću Kluba delegata hrvatskog naroda izabrana je Lidija Bradara, a za predsjedavajućeg Kluba delegata srpskog naroda izabran je Sredoje Nović.

„Parlament“ prenosi i vijest da je na 2. sjednici Doma naroda PSBiH Gordana Živković imenovana za novu sekretarku Doma naroda.

U novom broju Parlamenta objavljena je i vijest o održanoj konferenciji o problemu skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji, koju je u zgradi PSBiH organizirala grupa poslanika iz različitih političkih stranaka okupljena u „ Zelenom klubu“, učestvovali su poslanici svih nivoa vlasti, predstavnici Vijeća ministara BiH, entitetskih i kantonalnih vlada, nadležnih ministarstava i agencija, predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, kao i predstavnici ambasada država članica Evropske unije (EU). Na skupu je istaknuto da dosadašnji postupci institucija Republike Hrvatske, koji se odnose na odabir lokacije na Trgovskoj gori, nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su pravno obavezujući za Republiku Hrvatsku. Također, učesnici konferencije predložili su nadležnim institucijama da pripreme i imenuju pravni tim za međunarodnu arbitražu, koji bi uključivao relevantne stručnjake sa međunarodnim iskustvom, kao i da utvrde mogućnost ostvarivanja sudske zaštite prava građana s obje strane rijeke Une.

Parlament prenosi i najvažnije detalje sastanka predsjedavajuće Predstavničkog doma PSBiH Borjane Krišto i zamjenika predsjedavajuće Denisa Zvizdića sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH Cristianom Dan Predom, na kome je istaknut značaj što skorije uspostave Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i usvajanja poslovnika o njegovom radu, uzimajući u obzir da je jača saradnja PSBiH sa Evropskim parlamentom ključni preduslov za brži napredak BiH ka EU.

Donosi se i informacija o učešću predsjedavajućih oba doma PSBiH na 18. zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOESS), koje je održano u Beču, kao i izvještaj sa sastanka članova kolegija Doma naroda PSBiH sa šefom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU u BiH, ambasadorom Lars-Gunnarom Wigemarkom.

Opširno se izvještava i o učešću zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Nebojše Radmanovića na 16. konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative u Budvi, na kojoj su najviši zvaničnici parlamenata zemalja u regije razgovarali o turizmu i kulturi kao zajedničkim odrednicama, prednostima i strateškom opredjeljenju država regije.

U „Parlamentu“ objavljene su i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH, prvenstveno Vijeća nacionalnih manjina BiH i parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Pored aktivnosti rukovodstva i parlamentarnih tijela PSBiH, u novom broju „Parlamenta“ prenesen je i sadržaj razgovora članova Kolegija Sekretarijata PSBiH Kenana Vehabovića i Marina Vukoje sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative (CEI) Robertom Antonioniom. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću