MENI
29.4.2019.

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period siječanj – ožujak 2019. godine

Novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) kojeg priprema i uređuje Informacijsko - dokumentacijski sektor PSBiH, donosi detaljano izvješće o konstituiranju VIII. saziva Doma naroda PSBiH.

Kako je navedeno u izvješću, na konstituirajućoj sjednici za predsjedatelja Doma izabran je Bakir Izetbegović, za prvog zamjenika predsjedavatelja Dragan Čović, a za drugog zamjenika predsjedatelja izabran je Nikola Špirić. Prije konstituirajuće sjednice, predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Branko Petrić uručio je uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim izaslanicima u Domu naroda PSBiH.

U biltenu je objavljena i informacija o osnivanju klubova izaslanika u Domu naroda PSBiH. Kako bilten prenosi, za predsjedatelja Kluba izaslanika bošnjačkog naroda izabran je Asim Sarajlić, za predsjedateljicu Kluba izaslanika hrvatskog naroda izabrana je Lidija Bradara, a za predsjedatelja Kluba izaslanika srpskog naroda izabran je Sredoje Nović.

„Parlament“ prenosi i vijest da je na 2. sjednici Doma naroda PSBiH Gordana Živković imenovana za novu tajnicu Doma naroda.

U novom broju Parlamenta objavljena je i vijest o održanoj konferenciji o problemu skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji, koju je u zgradi PSBiH organizirala skupina zastupnika iz različitih političkih stranaka okupljena u „ Zelenom klubu“, sudjelovali su zastupnici svih razina vlasti, predstavnici Vijeća ministara BiH, entitetskih i kantonalnih vlada, nadležnih ministarstava i agencija, predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, kao i predstavnici veleposlanstava država članica Europske unije (EU). Na skupu je istaknuto da dosadašnji postupci institucija Republike Hrvatske, koji se odnose na odabir lokacije na Trgovskoj gori, nisu skladni međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su pravno obvezujući za Republiku Hrvatsku. Također, sudionici konferencije predložili su nadležnim institucijama da pripreme i imenuju pravni tim za međunarodnu arbitražu, koji bi uključivao relevantne stručnjake sa međunarodnim iskustvom, kao i da utvrde mogućnost ostvarivanja sudske zaštite prava građana s obje strane rijeke Une.

Parlament prenosi i najvažnije detalje sastanka predsjedateljice Zastupničkog doma PSBiH Borjane Krišto i zamjenika predsjedateljice Denisa Zvizdića sa stalnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za BiH Cristianom Dan Predom, na kome je istaknut značaj što skorije uspostave Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i usvajanja poslovnika o njegovom radu, uzimajući u obzir da je jača suradnja PSBiH sa Europskim parlamentom ključni preduvjet za brži napredak BiH ka EU.

Donosi se i informacija o sudjelovanju predsjedatelja obaju domova PSBiH na 18. zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i saradnju (PSOSCE), koje je održano u Beču, kao i izvješće sa sastanka članova kolegija Doma naroda PSBiH sa šefom Izaslanstva EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU u BiH, veleposlanikom Lars-Gunnarom Wigemarkom.

Opširno se izvještava i o sudjelovanju zamjenika predsjedateljice Zastupničkog doma PSBiH Nebojše Radmanovića na 16. konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative u Budvi, na kojoj su najviši zvaničnici parlamenata zemalja regije razgovarali o turizmu i kulturi kao zajedničkim odrednicama, prednostima i strateškom opredjeljenju država regije.

U „Parlamentu“ objavljene su i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH, prvenstveno Vijeća nacionalnih manjina BiH i parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Pored aktivnosti rukovodstva i parlamentarnih tijela PSBiH, u novom broju „Parlamenta“ prenesen je i sadržaj razgovora članova Kolegija Tajništva PSBiH Kenana Vehabovića i Marina Vukoje sa glavnim tajnikom Srednjoeuropske inicijative (CEI) Robertom Antonioniom. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću