MENI
22.1.2019

Objavljen Prikaz zakonodavne aktivnosti sedmog saziva Parlamentarne skupštine BiH (2014 – 2018)

U izdanju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacionog sektora PSBiH objavljen je štampani Prikaz zakonodavne aktivnosti sedmog saziva PSBiH u periodu od 2014. do 2018. godine. 

U Prikazu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je na ukupno 63 redovne (64. sjednica počela, ali nije okončana) i 10 hitnih sjednica Predstavničkog doma, te na 42 redovne i šest hitnih sjednica Doma naroda PSBiH doneseno 60 zakona.

Na sjednicama oba doma PSBiH odbijen je 61 prijedlog zakona, povučeno je 15 prijedloga zakona, dok je zakonodavni postupak obustavljen za 18 prijedloga zakona.

U Prikazu se precizira da je 36 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, dok su poslanici i delegati predložili 19 zakonskih prijedloga. Jedan zakon predložila je Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, a četiri prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo je Predsjedništvo BiH.

U istom periodu PSBiH donijela je  62 odluke, 15 odluka o potvrđivanju, 245 odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih dokumenata, kao i jednu odluku o davanju saglasnosti za otkazivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu (žene) broj 45 iz 1935. godine.

Usvojene su i dvije izmjene/dopune Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH i tri izmjene/dopune Poslovnika Doma naroda. Usvojene su i četiri deklaracije, jedna rezolucija, dvije strategije, 28 inicijativa, 1006 zaključaka, Kodeks ponašanja poslanika i delegata u PSBiH, te Izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Tokom sedmog saziva PSBiH usvojeno je ili primljeno k znanju 415 izvještaja, 47 informacija, te 36 drugih dokumenata.

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH poslanici su u protekle četiri godine postavili 1323 pitanja, a dobili 1143 odgovor. Na sjednicama Doma naroda PSBiH delegati su tokom sedmog saziva postavili 118 pitanja i dobili 104 odgovora. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću