MENI
8.11.2018

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana prezentacija o novoj regulativi Evropske unije za zaštitu ličnih podataka

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održana prezentacija za službenike Sekretarijata PSBiH, entitetskih parlamenata, Vijeća ministara BiH i agencija na nivou BiH o novoj regulativi Evropske unije (EU) za zaštitu ličnih podataka i utjecaju Opće odredbe za zaštitu ličnih podataka (GDPR) na sistem informacija od javnog značaja.

Pozdravljajući prisutne, sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja zahvalio se Misiji OSCE-a u BiH na organiziranoj prezentaciji, koju je ocijenio kao priliku da se službenici na što bolji način upoznaju sa evropskom regulativom o zaštiti ličnih podataka. Prema riječima sekretara Vukoje, prezentacija će poslužiti za kvalitetnije obavljanje poslova u sekretarijatima parlamenata i izvršnih vlasti u procesu usvajanja evropske regulative i standarda.

Zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH Jasna Dobričik poručila je kako je prezentacija organizirana u funkciji jačanja institucija BiH kad je riječ o pitanju transparentnosti i odnosa s javnošću. Kako je rekla, Misija OSCE-a u BiH će i dalje pružati podršku institucijama BiH s ciljem usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Prezentirajući prisutnima novu regulativu EU za zaštitu ličnih podataka, povjerenica za informacije Republike Slovenije Mojca Prelesnik govorila je o ključnim aspektima novih pravila EU i utjecaja GDPR-a na sistem informacija od javnog značaja i na dostupnost tih informacija javnosti. Prezentacija se odnosila i na korištenje i zaštitu ličnih podataka u institucijama, kao i na transparentnost i dostupnost informacija javnosti u vezi sa odredbama GDPR -a. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću