MENI
24.10.2018

Održana radionica za službenike Sekretarijata PSBiH u vezi s izradom programa pripremnih sastanaka za novi saziv PSBiH

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH na Jahorini je organizirana radionica za službenike Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) s ciljem izrade programa pripremnih sastanaka za poslanike i delegate novog saziva PSBiH u mandatu 2018. – 2022. godine.

Tokom radionice, kojoj su prisustvovali i sekretari Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH Marin Vukoja i Bojan Ninković, prezentirane su ključne pojedinosti o tome kako efikasno organizirati početak zakonodavnog mandata za nove poslanike i delegate u PSBiH.

Dogovoreno je da se za članove novog saziva PSBiH organizira kraći pripremni sastanak na kome bi bio predstavljen struktura i rad Sekretarijata PSBiH, zakonodavni postupak, prava i obaveze poslanika i delegata, najvažniji sadržaji web stranice PSBiH, te organizirana simulacija e-sjednice.

Također je dogovoreno da se početkom naredne godine za poslanike Predstavničkog doma organizira širi informativni seminar na kome bi bio detaljno prezentiran zakonodavni postupak, predstavljena radna tijela PSBiH, kao i međunarodne aktivnosti PSBiH. Sličan informativni seminar sredinom iduće godine bio bi organiziran i za delegate Doma naroda PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću