MENI
2.4.2018

Štampan drugi broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH

Drugi broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini donosi pregled najznačajnijih događaja i aktivnosti bosanskohercegovačkih parlamenata u procesu evropskih integracija za period decembar 2017. – februar 2018. godine.

Kao zajednička publikacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ovaj broj Biltena najviše pažnje posvećuje se uručivanju odgovora na Upitnik Evropske komisije, koje se dogodilo 28. februara na zvaničnoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH.

Odgovori, koji se smatraju bitnim korakom u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, predati su predsjedniku Evropske komisije Jean – Claudeu Junckeru, izvještava Bilten, koji donosi i sažetak obraćanja predsjednika Junckera poslanicima i delegatima na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH. U Biltenu se prenose i ključne poruke koje je Juncker saopćio tokom sastanka sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a koje se odnose na traženje kompromisa u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH, kao i na stvaranje uvjeta za funkcioniranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta (POSP).

U Biltenu će čitaoci pronaći i zanimljivu statistiku koja se odnosi na sadržaj odgovora institucija BiH na Upitnik Evropske komisije. Prema toj statistici, bilo je potrebno 14 mjeseci za pripremu, usaglašavane i tehničku finalizaciju odgovora na ukupno 3 242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Odgovori sadrže 20 037 stranica materijala, uključujući i 115 zakona i drugih akata. Svoje odgovore, kako prenosi Bilten, uputili su i predstavnici civilnog sektora, koji su poslali 170 odgovora, te građani BiH, koji su uputili 5 347 odgovora. U pripremi i usaglašavanju odgovora, kaže objavljena statistika, učestvovalo je 1 300 predstavnika institucija na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Bilten donosi i sadržaj Strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, koju je 6. februara 2018. godine, na prijedlog Evropske komisije, usvojio Evropski parlament. Strategijom se, kako prenosi Bilten, de facto potvrđuje evropska budućnost regije, te pominje 2025. kao godina u kojoj bi, u zavisnosti od rezultata preduzetih reformi, neke ili sve zemlje Zapadnog Balkana mogle postati članice Evropske unije.

U Biltenu se mogu pronaći i članci o ministarskoj konferenciji „Zapadni Balkan i članstvo u Evropskoj uniji“, koju je u Banjaluci 23. februara organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i o Interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj, sigurnosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, koja je od 15. do 17. februara, pod okriljem bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom, održana u Sofiji.

Bilten piše i o 13. konferenciji parlamentarnih komisija za evropske integracije država Jugoistočne Evrope obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP), kao i o Interparlamentarnoj konferenciji o parlamentarnoj kontroli budžeta, koje su 26. februara održane u Skoplju.

Opširan tekst Bilten objavljuje i o završetku Twinning light projekta „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u Evropsku uniju parlamenata u BiH“. Ceremonija završetka ovog Twinning light projekta održana je 15. decembra 2017. godine, a kako piše Bilten i u 2018. godini planiran je nastavak podrške Evropske unije parlamentima u BiH kroz novi twinning projekat vrijedan oko četiri miliona eura.

U Biltenu se mogu pročitati i aktivnosti zvaničnika entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta BiH u procesu evropskih integracija, kao i najava važnijih događaja u vezi sa procesom evropskih integracija u narednom tromjesečju. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću