MENI
19.9.2017

Službenici Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH boravili u studijskoj posjeti Skupštini Crne Gore

Službenici Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) boravili su sredinom septembra ove godine u studijskoj posjeti Skupštini Crne Gore s ciljem upoznavanja sa zakonodavnim procesom, kao i sa procesom istraživanja i pohranjivanja dokumentacije u srodnim službama Skupštine Crne Gore.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević istaknuo je da ovakve vrste posjeta pružaju izuzetnu priliku za razmjenu iskustava i nadogradnju znanja putem konstruktivnog dijaloga i diskusija o bitnim temama koje su od interesa za službe oba parlamenta.

Tokom studijske posjete, koja je realizirana uz podršku misija OSCE – a u BiH i Crnoj Gori, službenici Sekretarijata PSBiH upoznati su od kolega iz Skupštine Crne Gore o zakonodavnom procesu u Skupštini Crne Gore, kao i aktivnostima koje se provode u vezi sa procesom evropskih integracija susjedne države.

Također, službenici Sekretarijata PSBiH imali su priliku saznati na koji način u zakonodavnom tijelu Crne Gore funkcioniraju parlamentarni institut, istraživački centar i edukativni centar, te su upoznati i o tome na koji način se upravlja sa dokumentima u pisarnici i kako se dokumenti pretražuju na veb-stranici Skupštine.

Službenici Sekretarijata PSBiH informirani su i o funkcioniranju demokratske radionice u Skupštini Crne Gore. (kraj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću