MENI
30.10.2017

Novim brojem „Parlamenta“ obilježena desetogodišnjica izlaženja biltena PSBiH

Iz štampe je izašao novi broj „Parlamenta“ za period juli – septembar 2017. godine, kojim je ovaj bilten Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) obilježio desetogodišnjicu postojanja.

U novom broju štampanog glasila PSBiH, kojeg priprema i uređuje Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH, opširno se izvještava o međunarodnim bilateralnim aktivnostima članova kolegija oba doma PSBiH. Regionalni značaj imala je dvodnevna posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je, kako je ocijenjeno u razgovoru sa članovima kolegija oba doma PSBiH, označila korak naprijed u odnosima dvije susjedne države. Istovremeno, u „Parlamentu“ se izvještava i o posjetama predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića i ministra vanjskih poslova te zemlje Srđana Darmanovića, kao i o posjetama predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Vlade Makedonije Zorana Zaeva.

U „Parlamentu“ se opširno bilježe i sadržaji susreta članova kolegiјa oba doma PSBiH sa Delegacijom Svekineske narodne političke konsultativne konferencije, sa članovima Komiteta za međunarodne poslove Doma lordova Parlamenta Velike Britanije, kao i sa članovima Komisije za vijeće i unutarnje poslove Islamske savjetodavne skupštine Irana.

Posebno se izvještava i o posjeti članova Monitoring komiteta Vijeća Evrope, s kojima su razgovarali članovi rukovodstva oba doma PSBiH, kao i članovi Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

Pored opširnog pregleda zakonodavnih aktivnosti oba doma PSBiH, kao i aktivnosti radnih tijela PSBiH, u „Parlamentu“ se mogu pročitati i važnije vijesti iz Sekretarijata PSBiH. S tim u vezi, bilten PSBiH prenosi izvještaj o učešću sekretara Zajedničke službe u Sekretarijatu PSBiH Kenana Vehabovića na Forumu generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, kao i o posjeti službenika PSBiH Sekretarijatu Skupštine Crne Gore. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću