MENI
15.9.2017

Sekretar Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović učestvovao u Beogradu na Radnom forumu pod nazivom „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“

Sekretar Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović učestvovao je danas u Beogradu na Radnom forumu pod nazivom „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“, kojim je u Narodnoj skupštini Srbije obilježen 15. septembar, Međunarodni dan demokratije.

U okviru dva panela ovog Foruma, kojeg je organizirala Narodna skupština Srbije u saradnji sa Interparlamentarnom unijom, razmijenjene su informacije o otvorenosti i transparentnosti rada parlamenata u regionu Zapadnog Balkana, kao i o uspješnim modelima građanske participacije u procesima donošenja odluka.

U svom obraćanju učesnicima foruma, među kojima su bili sekretari parlamenata zemalja regiona, predstavnici nevladinog sektora i organizacija civilnog društva, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje djeluju u regionu, sekretar Vehabović naglasio je da se u PSBiH, uz korištenje demokratskih kapaciteta i dobrih praksi, svakodnevno ulažu napori kako bi rad PSBiH, proces donošenja odluka i rezultati bili dostupni najširim slojevima građana i odgovarajućim društvenim grupama.

Ističući da su u PSBiH svjesni uloge najviše zakonodavne institucije u državi, kao i uloge jednog od ključnih pokretača i nosilaca procesa evropskih integracija naše zemlje, sekretar Vehabović prenio je učesnicima Foruma ocjene eksperata Evropske unije prema kojima je PSBiH uspostavila dobre institucionalne okvire i da posjeduje sredstva koja garantiraju visok nivo otvorenosti i transparentnosti rada. Prema tim ocjenama, rekao je Vehabović, PSBiH ima dobro uređenu i svakodnevno ažuriranu internet – stranicu na kojoj se, osim saopćenja o svim događajima u PSBiH, mogu pronaći informacije o zakonodavnom procesu, najave održavanja sjednica oba doma i radnih tijela parlamenta, tekstove prijedloga zakona, poslaničke inicijative i pitanja, kao i sve druge dokumente koji ulaze u parlamentarnu proceduru. „Naša internet – stranica, koja je dostupna i putem nove aplikacije za mobilne telefone, sadrži elektronski bilten i brojne parlamentarne publikacije, ", rekao je Vehabović.

Naglašavajući da Sektor za odnose s javnošću PSBiH od 2005. godine s velikim uspjehom provodi program „Otvoreni parlament“ za organizirane grupe posjetilaca, sekretar Vehabović precizirao je da je kroz ovaj program realizirao preko 400 posjeta za više od 20 hiljada gostiju iz 40 zemalja svijeta.

Učestvujući u raspravi o participaciji građana u procesu donošenja odluka u parlamentima, sekretar Vehabović podvukao je važnost uključenosti organizacija civilnog društva, posebno u procesu evropskih integracija koji je, kako je rekao, vlasništvo svih građana Bosne i Hercegovine.

Napominjući činjenicu da je uspostavljanje tješnje saradnje sa organizacijama civilnog društva jedan od zadataka Komunikacijske strategije PSBiH za period do 2018. godine, sekretar Vehabović je, kao primjer dobre prakse, istaknuo održavanje okruglih stolova o izazovima u procesu provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je širom BiH organizirala Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH.

Vehabović je rekao da se u ovom trenutku radi na izradi Jedinstvene komunikacijske strategije o Evropskoj uniji koja bi bila primjenjivana na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i na uspostavljanju mehanizama za učešće organizacija civilnog društva u pitanjima vezanim za Evropsku uniju. S tim u vezi, Vehabović je izrazio uvjerenje da će oba ova dokumenta i njihova primjena u praksi značajno poboljšati saradnju institucija vlasti i nevladinog sektora, te doprinijeti usvajanju kvalitetnih zakonskih rješenja i drugih propisa u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću