MENI
12.7.2017

Sekretar Zajedničke službe Kenan Vehabović učestvovao na Forumu generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Sekretar Zajedničke službe u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović učestvovao je u Varšavi na Forumu generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana.

Ovaj Forum, kojeg su, uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), zajednički organizirali Sejm (Donji dom) i Senat Parlamenta Poljske, okupio je sekretare najviših zakonodavnih institucija Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Poljske kako bi razmijenili iskustava u izgradnji stručnih kapaciteta u parlamentima s naglaskom na parlamentarna istraživanja i pravne usluge, kao i na transparentnost parlamentarnih aktivnosti, uključenost civilnog društva, te upotrebu novih tehnologija u radu parlamenata.

U obraćanju učesnicima Foruma, sekretar Zajedničke službe Kenan Vehabović pozdravio je organizaciju ovakvih skupova i izrazio uvjerenje da ovakve konferencije predstavljaju dobru priliku za uspostavljanje bolje saradnje između stručnih službi i državnih službenika, kao i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu sekretarijata parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koje se nalaze na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Ocjenjujući kako evropski put Bosne i Hercegovine jeste najvažniji integrativni faktor naše zemlje i vlasti na svim nivoima, Vehabović je istaknuo da je Sekretarijat PSBiH svjestan činjenice da će državni parlament imati ključnu ulogu u procesu evropskih integracija. Zbog toga, naglasio je Vehabović, zaposleni u Sekretarijatu PSBiH nastoje biti spremni da odgovore svim izazovima u tom procesu.

Ističući da PSBiH i drugi parlamenti u BiH u tom procesu imaju značajnu pomoć EU, Vehabović je govorio o rezultatima Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u EU“, kojeg su do januara 2016. godine u parlamentima u BiH provele Narodna skupština Mađarske i Naroda skupština Francuske. Uvažavajući preporuke tog Twinning projekta, rekao je Vehabović, Sekretarijat PSBiH započeo je proces formiranja Sektora za EU, koji će, sa dva svoja odjela – Odjelom za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške EU i Parlamentarnim centrom za evropske integracije, predstavljati važan servis za poslanike i delegate, parlamentarna tijela i za oba doma PSBiH u procesu evropskih integracija.

Vehabović je potvrdio da je potpisan ugovor i da su iz IPA II programa EU osigurana sredstva u iznosu od 4 miliona eura za novi Twinning projekat podrške parlamentima u BiH u poslovima koji su vezani za proces evropskih integracija. Prema riječima Vehabovića, ovaj projekat uključivat će i tehničku podršku za parlamente u BiH kako bi što uspješnije odgovorili izazovu usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU.

Od novina u PSBiH, sekretar Vehabović pomenuo je činjenicu da je u parlamentarnu proceduru ušao Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, kojim će se, kako je ocijenio, pojačati kontrolna uloga PSBiH u odnosu na izvršnu vlast. Pažnju učesnika Foruma Vehabović je skrenuo i na kontrolnu ulogu PSBiH u sektorima odbrane i sigurnosti, kao i na ulogu Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, koja, kako je naveo, predstavlja jedinu instituciju te vrste u parlamentima država Zapadnog Balkana. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću