MENI
10.5.2017

Ozvaničen početak implementacije twinning projekta „Podrška administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za EU integracije u parlamentima u BiH”

Sastankom rukovodstava sekretarijata državnog, entitetskih parlamenata i Parlamenta Brčko Distrikta BiH sa predstavnicima Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i Narodna skupštine Mađarske, danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) ozvaničen početak implementacije novog twinning projekta EU za parlamente u BiH pod nazivom „Podrška administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za EU integracije u parlamentima u BiH”.

Budžet ovog ligth twinning projekta, koji predstavlja nastavak prethodnog i uvod u novi veliki twinning projekat podrške EU parlamentima u BiH, iznosit će 250 000 eura, a sredstva su osigurana iz European Integration Facility fonda. I ovaj twinning projekat, kao i prethodni, implementirat će Narodna skupština Mađarske.

Obraćajući se prisutnim učesnicima sastanka, sekretar Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH Kenan Vehabović ocijenio je da je prethodni twinning projekat EU podrške za parlamente u BiH rezultirao izvanrednim političkim dostignućima, među kojima je izdvojio potpisivanje Mehanizma saradnje parlamenata u BiH, kao i usvajanje akcionih planova za EU integracije parlamenata u BiH.

Prema riječima Vehabovića, novi projekat, kojeg finansira EU, a u kojem učestvuju PSBiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupštine RS i Skupština Brčko Distrikta, predstavlja i uvod u novi ciklus korištenja IPA fondova u BiH. Važno je, rekao je Vehabović, da je zajednički Akcioni dokument parlamenata u BiH naišao na pozitivne reakcije Evropske komisije, čime je postala vrlo izgledna dodatna podrška EU jačanju kapaciteta parlamenta u BiH u iznosu od blizu osam miliona KM.

Ove činjenice, kazao je Vehabović, osim što predstavljaju novi impuls jačanju efikasnosti stručnih službi parlamenata, istovremeno i obavezuje da se iskaže više odgovornosti i posvećenosti realizaciji ranije usvojenih akcionih planova i obaveza koje su zakonodavne institucije u BiH preuzele u kontekstu ubrzavanja procesa evropskih integracija BiH.

Predstavnik Narodne skupštine Mađarske Zoltan Horvat zahvalio se predstavnicima rukovodstava sekretarijata parlamenata u BiH na povjerenju koje su ponovo izrazili najvišoj zakonodavnoj instituciji Mađarske kao implementatoru projekta. Horvat je također naglasio važnost realizacije usvojenih akcionih planova  za EU integracije u BiH i operacionalizacije usvojenog Mehanizma saradnje parlamenata u BiH, što je, kako je rekao, jedan od najvažnijih ciljeva projekta.

Osim sekretara Vehabovića, predstavnika Delegacije EU u BiH i predstavnika Narodne skupštine Mađarske, na sastanku u zgradi PSBiH učestvovali su i sekretar Doma naroda PSBiH Bojan Ninković, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Izmir Hadžiavdić, sekretarka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Stela Ibrović, generalni sekretar Narodne skupštine RS Marko Ačić, predstavnici Skupštine Brčko Distrikta, kao i voditelj projekta u ime parlamenata u BiH Omar Filipović. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću