MENI

Парламентарна истраживања

У циљу боље припреме и помоћи у процесу доношења закона, на захтјев чланова ПСБиХ Истраживачки сектор припрема стручна, објективна и политички непристрасна истраживања. Обрађују се теме из области парламентарних процедура, законодавног и контролног рада парламента, парламентарних дискусија као и из других области предвиђених планом рада Парламентарне скупштине БиХ.

ФИЛТРИРАЊЕ