MENI

Parlamentarna istraživanja

U cilju bolje pripreme i pomoći u procesu donošenja zakona, na zahtjev članova PSBiH Istraživački sektor priprema stručna, objektivna i politički nepristrasna istraživanja. Obrađuju se teme iz oblasti parlamentarnih procedura, zakonodavnog i kontrolnog rada parlamenta, parlamentarnih diskusija kao i iz drugih oblasti predviđenih planom rada Parlamentarne skupštine BiH.

FILTRIRANJE