MENI

Заједничка радна тијела

Заједничке привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре именовања једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
Из Представничког дома:

Предраг Кожул, Ермина Салкичевић-Диздаревић, Сања Вулић

Из Дома народа:

Марина Пендеш, Средоје Новић, Кемал Адемовић

Комисија почела са радом 30.01.2024. године
Ад хок комисија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење поступка именовања Савјета Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине
Из Представничког дома:

Јасмин Имамовић

Из Дома народа: Марина Пендеш, Сњежана Новаковић-Бурсаћ
Остали чланови: Даворка Топић-Стипић, Горан Кривић, Аида Дагуда
Комисија почела са радом 23.11.2023. године

Интерресорна радна група за измјену изборног законодавства БиХ
Из Представничког дома:

Алма Чоло, Борјана Кришто, Саша Магазиновић, Џенан Ђонлагић, Сњежана Новаковић - Бурсаћ, Бранислав Бореновић, Дамир Арнаут, Ненад Стевандић

Из Дома народа: Муниб Јусуфовић, Бариша Чолак, Средоје Новић
Из Савјета министара БиХ: Сташа Кошарац, Јосип Бркић, Џевад Махмутовић
Комисија почела са радом 11.05.2021. године

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре избора једног члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета из српског народа
Из Представничког дома:

Мирсад Ђонлагић, Диана Зеленика, Ненад Лалић

Из Дома народа:

Зденка Џамбас, Огњен Тадић, Сафет Софтић

Комисија почела са радом 25.01.2018. године
Привремена заједничка комисија Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства БиХ
Из Представничког дома:

Хазим Ранчић, Борјана Кришто. Лазар Продановић

Из Дома народа: Халид Гењац, Бариша Чолак, Дарко Бабањ (Огњен Тадић био је члан до 14.4.2017.)
Из Савјета министара БиХ: Јосип Грубеша, Семиха Боровац, Мирко Шаровић
Из Централне изборне комисије: Ахмет Шантић, Бранко Петрић, Владо Рогић
Комисија почела са радом 28.02.2017. године

Ад хок заједничке комисије које су окончале свој рад 2022.-2026.:

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштинe БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана Управног одбора Агенције за развој виског образовања и обезбјеђивање квалитета
Из Представничког дома:

Даријана Филиповић, Мирослав Вујичић, Рејхана Дервишевић

Из Дома народа:

Сњежана Новаковић-Бурсаћ, Кемал Адемовић, Марина Пендеш

Комисија почела са радом 30.08.2023. године
Комисија окончала рад 28.12.2023. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламетнарне скупштине БиХ за спробођење процедуре именовања два замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине


Из Представничког дома:

Нермин Мандра, Даријана Филиповић, Мирослав Вујичић

Из Дома народа: Средоје Новић, Илија Цвитановић, Кемал Адемовић
Комисија почела са радом 28.03.2023. godine
Комисија окончала рад 30.05.2023. godine

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок заједничке комисије које су окончале свој рад 2018.-2022.:

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине
Ад хок комисијa Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење поступка именовања Савјета Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине
Из Представничког дома:

Борјана Кришто и Нермин Мандра

Из Дома народа:

Никола Шпирић

Остали чланови:

Даворка Топић, Јовица Кнежевић и Сањин Кодрић

Комисија почела са радом 19.10.2020. године
Комисија окончала рад 16.02.2021. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање по пет чланова филијала Канцеларије за разматрање жалби у Бањалуци и Мостару и једног члана Канцеларије за разматрање жалби у Сарајеву
Из Представничког дома:

Адил Османовић, Сњежана Новаковић-Бурсаћ и Предраг Кожул

Из Дома народа:

Лазар Продановић, Асим Сарајлић и Лидија Брадара

Комисија почела са радом 09.12.2020. године
Комисија окончала рад 12.03.2021. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине БиХ за спровођењe процедуре за избор седам чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
Из Представничког дома:

Денис Звиздић, Ненад Стевандић и Никола Ловриновић

Из Дома народа:

Амир Фазлић, Бариша Чолак и Средоје Новић

Комисија почела са радом 29.10.2020. године
Комисија окончала рад 24.03.2021. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре именовања чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
Из Представничког дома:

Денис Звиздић, Небојша Радмановић и Борјана Кришто

Из Дома народа:

Драган Човић, Никола Шпирић и Бакир Изетбеговић

Комисија почела са радом 10.6.2020. године
Комисија окончала рад 21.01.2021. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре именовања замјеника директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини
Из Представничког дома:

Борјана Кришто, Адил Османовић и Сања Вулић

Из Дома народа:

Асим Сарајлић, Никола Шпирић и Лидија Брадара

Комисија почела са радом 19.10.2020. године
Комисија окончала рад 21.01.2021. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање седам чланова Канцеларије за разматрање жалби у Сарајеву
Из Представничког дома:

Адил Османовић, Сњежана Новаковић – Бурсаћ и Предраг Кожул

Из Дома народа:

Лазар Продановић, Асим Сарајлић и Марина Пендеш

Комисија почела са радом 09.06.2020. године
Комисија окончала рад 13.10.2020. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини
Из Представничког дома:

Адил Османовић, Обрен Петровић и Мијо Матановић

Из Дома народа:

Асим Сарајлић, Никола Шпирић и Лидија Брадара

Комисија почела са радом 09.06.2020. године
Комисија окончала рад 6.10.2020. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине
Из Представничког дома:

Предраг Кожул, Јасмин Емрић и Саша Магазиновић

Из Дома народа:

Амир Фазлић, Лидија Брадара и Душанка Мајкић

Комисија почела са радом 09.06.2020. године
Комисија окончала рад 28.09.2020. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре изборa три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, по једног из бошњачког, хрватског и српског народа
Из Представничког дома:

Денис Звиздић, Небојша Радмановић и Борјана Кришто

Из Дома народа:

Амир Фазлић, Марина Пендеш и Средоје Новић

Комисија почела са радом 09.06.2020. године
Комисија окончала рад 31.08.2020. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок заједничке комисије које су окончале свој рад 2014 - 2018:

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за израду приједлога измјена и допуна пословника Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Из Представничког дома:

Дамир Арнаут, Саша Магазиновић, Лазар Продановић, Маја Гасал Вражалица, Хазим Ранчић, Никола Ловриновић, Момчило Новаковић и Заим Бацковић

Из Дома народа:

Драгутин Родић, Бариша Чолак, Халид Гењац, Сифет Поџић, Огњен Тадић и Љиљана Зовко

Комисија почела са радом 15.02.2017. године
Комисија окончала рад 03.06.2018. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома за спровођење пресуде Eвропског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине
Чланови - сазив 2010 - 2014.
из Представничког дома: Саша Магазиновић, Шефик Џаферовић, Борислав Бојић, Исмета Дервоз, Бериз Белкић, Божо Љубић, Звонко Jуришић, Младен Иванковић Лијановић, Весна Крстовић-Спремо, Петар Kунић, Нермин Пурић
из Дома народа: Борјана Кришто, Крстан Симић
Комисија почела са радом 13.10.2011.

ПРЕСУДА – Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине, Стразбур (22.12.2009.)

Материјали са сједнице 25.10.2011.

Материјали са сједнице 26.10.2011.

Материјали са сједнице 02.11.2011.

Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома за провођење пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине

Материјали - јануар 2012.

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ (за период 05.01.2012. - 12.03.2012. године)

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање члана Канцеларије за разматрање жалби

Из Представничког дома:

Сафер Демировић, Диана Зеленика, Борислав Бојић

Из Дома народа: Љиља Зовко, Сеад Кадић, Дарко Бабаљ
Комисија почела са радом 07.09.2017. године
Комисија окончала рад 13.11.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
Из Представничког дома:

Ненад Лалић, Мирсад Ђонлагић и Предраг Кожул

Из Дома народа:

Сафет Софтић, Огњен Тадић и Зденка Џамбас

Комисија почела са радом 30.11.2016. године
Комисија окончала рад 20.09.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине БиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру Приједлог закона о парламентарном надзору
из Представничког дома: Борислав Бојић, Предраг Кожул, Салко Соколовић
из Дома народа: Сафет Софтић, Огњен Тадић и Љиља Зовко
Чланови Привремене заједничке комисије из Савјета министара БиХ: Семихa Боровац, Јосип Грубешa и Драган Мектић
Комисија почела са радом 27.04.2016. године
Комисија окончала рад 04.05.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за cпровођење процедуре за именовање једног члана Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа
Из Представничког дома:

Шемсудин Мехмедовић, Никола Ловриновић и Борислав Бојић

Из Дома народа: Сафет Софтић, Бариша Чолак и Огњен Тадић

Комисија почела са радом 19.04.2017. године

Комисија окончала рад 30.06.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре именовања једног члана Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа
Из Представничког дома:

Хазим Ранчић, Предарг Кожул и Александра Пандуревић

Из Дома народа:

Дарко Бабаљ, Зденка Џамбас и Сафет Софтић

Комисија почела са радом 16.02.2017. године
Комисија окончала рад 09.06.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за именовање члана Канцеларије за разматрање жалби
Из Представничког дома: Ненад Лалић, Мирсад Исаковић и Моника Томић
Из Дома народа: Дарко Бабаљ, Бариша Чолак и Фахрудин Радончић
Комисија почела са радом 16.02.2017. године
Комисија окончала рад 03.05.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за избор четири члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
Из Представничког дома: Ненад Лалић, Мирсад Ђонлагић, Никола Ловриновић
Из Дома народа: Сафет Софтић, Огњен Тадић и Зденка Џамбас
Комисија почела са радом 05.04.2016. године
Комисија окончала рад 16.03.2017. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за именовање једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
Из Представничког дома:

Мирсад Ђонлагић, Предраг Кожул, Борислав Бојић

Из Дома народа: Љиља Зовко, Дарко Бабаљ и Халид Гењац
Комисија почела са радом 17.03.2016. године
Комисија окончала рад 31.08.2016. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спробођење процедуре за именовање замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине
Из Представничког дома: Асим Сарајлић, Диана Зеленика, Ђорђо Крчмар
Из Дома народа: Драгутин Родић, Сафет Софтић и Бариша Чолак
Комисија почела са радом 30.12.2015. године
Комисија окончала рад 15.02.2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за преиспитивање рада Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ
из Представничког дома: Маја Гасал Вражалица, Предраг Кожул и Борислав Бојић
из Дома народа: Халид Гењац, Марио Караматић, Дарко Бабаљ
Комисија почела са радом 07.10.2015. године
Комисија окончала рад 04.04.2016. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине
Из Представничког дома: први замјеник Никола Ловриновић, други замјеник Борислав Бојић, Сафер Демировић
Из Дома народа: предсједавајући Халид Генјац, Љиља Зовко, Oгњен Тадић
Комисија почела са радом 08.04.2015. године
Комисија окончала рад 14.10.2015. године

Листа кандидата за омбудсмена за људска права БиХ који су позвани
на интервју


Јавни позив међународним и невладиним организацијама за достављање питања за кандидате за омбудсмене за људска права БиХ

Интерресоpнa раднa групa за измјену изборног законодавства БиХ
из Представничког дома: Борјана Кришто, Лазар Продановић, Хазим Ранчић
из Дома народа: Бариша Чолак, Халид Гењац, Огњен Тадић
Чланови Привремене заједничке комисије из Савјета министара БиХ: Јосип Грубеша, Семиха Боровац и Мирко Шаровић
Чланови Привремене заједничке комисије из Централне изборне комсије БиХ: Ахмет Шантић, Бранко Петрић и Владо Рогић
Комисија почела са радом 14.10.2015. године
Комисија окончала рад 30.03.2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине БиХ за спровођење процедуре за именовањe главног ревизора и замјеника главног ревизора Уреда за ревизију институција Босне и Херцеговине
Из Представничког дома: први замјеник Дамир Бећировић, Предраг Кожул, Jован Вуковљак
Из Дома народа: предсједавајући Бариша Чолак, други замјеник Дарко Бабаљ, Фахрудин Радончић
Комисија почела са радом 30.07.2015. године
Комисија окончала рад 22.10.2015. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор чeтири члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
Из Представничког дома: предсједавајући Ненад Лалић, Менсура Бегановић, Никола Ловриновић
Из Дома народа: први замјеник Сеад Кадић, друга замјеницa Зденка Џамбас, Огњен Тадић
Комисија почела са радом 27.05.2015. године
Комисија окончала рад 24.11.2015. године
Напомена: Представнички дом на 20. сједници, одржаној 24.11.2015. године, није усвојио Извјештај, нити је продужио мандат Комисије.
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине БиХ за спровођењe процедуре за именовање једног представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Aгенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
Из Представничког дома: предсједавајућа Нермина Капетановић, Борислав Бојић, Моника Томић
Из Дома народа: прва замјеница Љиља Зовко, други замјеник Oгњен Тадић, Сифет Поџић
Комисија почела са радом 08.04.2015. године
Комисија окончала рад 05.11.2015. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
из Представничког дома: предсједавајући Ненад Лалић, Менсура Бегановић, Никола Ловриновић.
из Дома народа: први замјеник Сеад Кадић, друга замјеница Зденка Џамбас, Огњен Тадић
Комисија почела са радом 08.04.2015. године
Продужен рад Комисије Одлуком Представничког дома (16. сједница, одржана 27.08.2015. године) и Дома народа (09. сједница, одржана 17.09.2015. године)
Комисија окончала рад 05.04.2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне cкупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре зa именовање замјеника директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини
Из Представничког дома: предсједавајућа Борјана Кришто, други замјеник Шемсудин Мехмедовић, Момчило Новаковић
Из Дома народа: први замјеник Драгутин Родић, Сифет Поџић, Бариша Чолак
Комисија почела са радом 08.04.2015. године
Комисија окончала рад 21.07.2015. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне Скупштине Босне и Херцеговине за cпровођење процедуре за именовање два члана Канцеларије за разматрање жалби и чланова филијала у Бањалуци и Мостару
Из Представничког дома: први замјеник Салко Соколовић, други замјеник Предраг Кожул, Ђорђо Крчмар
Из Дома народа: предсједавајући Дарко Бабаљ, Сеад Кадић, Бариша Чолак
Комисија почела са радом 08.04.2015. године
Комисија окончала рад 29.09.2015. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок заједничке комисије које су окончале свој рад 2010 - 2014.

Интерресорна радна група за припрему приједлога измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Дарко Бабаљ, Нико Лозанчић, Нермина Заимовић - Узуновић
из Дома народа: Халид Гењац, Борјана Кришто, Крстан Симић
Комисија почела са радом 24.01.2014. године
Комисија окончала рад 25.02.2014. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок комисија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење поступка именовања Савјета Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Дарко Бабаљ
из Дома народа: Борјана Кришто
Остали чланови: Мехмед Аговић, Драгана Дардић, Лејла Турчило, Иван Вукоја
Комисија почела са радом 20.05.2013. године
Комисија окончала рад 12.09.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ за усаглашавање Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина
из Представничког дома: Саша Бурсаћ, Нермина Ћемаловић и Драган Вранкић
из Дома народа: Халид Гењац, Сташа Кошарац и Мартин Рагуж
Комисија почела са радом 16.04.2013. године
Комисија окончала рад 04.06.2013. године
Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за именовање Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Денис Бећировић, Божо Љубић, Милорад Живковић
из Дома народа: Драган Човић, Огњен Тадић, Сулејман Тихић
Комисија почела са радом 13.03.2013. године
Комисија окончала рад 22.01.2014. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за израду предлога измјена и допуна пословника Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Исмета Дервоз, Мато Фрањичевић, Драго Калабић, Младен Иванковић Лијановић, Саша Магазиновић, Нермин Пурић
из Дома народа: Хасан Бећировић, Халид Гењац, Борјана Кришто, Мартин Рагуж, Драгутин Родић, Крстан Симић
Комисија почела са радом 13.03.2013. године
Комисија окончала рад 30.11.2013. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за израду процедуре избора три члана Управног одбора Агенције за развој високог образоваја и обезбјеђивање квалитете
из Представничког дома: Петар Кунић, Божо Љубић, Нермина Заимовић - Узуновић
из Дома народа: Нермина Капетановић, Борјана Кришто, Крстан Симић
Комисија почела са радом 17.01.2013. године
Комисија окончала рад 29.08.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за именовање директора и замјеника директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини
из Представничког дома: Дарко Бабаљ, Анте Домазет, Нермин Пурић
из Дома народа: Халид Гењац, Борјана Кришто, Драгутин Родић
Комисија почела са радом 06.09.2012. године
Комисија окончала рад 13.12.2012. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
Истражна комисија за провјеру законитости процеса уништавања муниције, минско-експлозивних средстава, наоружања и војне опреме
из Представничког дома: Нермина Заимовић-Узуновић, Божо Љубић, Душанка Мајкић
из Дома народа: Сташа Кошарац, Мехмед Брадарић, Борјана Кришто
Комисија почела са радом 02.02.2012. године
Комисија окончала рад 25.07.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привременa заједничкa комисијa оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета
из Представничког дома: Нермина Заимовић-Узуновић, Божо Љубић, Петар Кунић
из Дома народа: Мехмед Брадарић, Борјана Кришто, Крстан Симић
Комисија почела са радом 31.01.2012. године
Комисија окончала рад 07.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета
из Представничког дома: Петар Кунић, Божо Љубић, Нермина Заимовић - Узуновић
из Дома народа: Мехмед Брадарић, Јосип Мерџо, Крстан Симић
Комисија почела са радом 28.07.2011. године
Комисија окончала рад 08.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Интерресорнa раднa групa за припрему предлога измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине, Закона о финансирању политичких партија и Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Нико Лозанчић, Нермина Заимовић-Узуновић, Милорад Живковић
из Дома народа: Халид Гењац, Борјана Кришто, Драгутин Родић
Комисија почела са радом 26.10.2011. године
Комисија окончала рад 06.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре именовања једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
из Представничког дома: Борислав Бојић, Мирсад Ђугум, Данијела Мартиновић
из Дома народа: Хасан Бећировић, Младен Иванић, Јосип Мерџо
Комисија почела са радом 25.08.2011. године
Комисија окончала рад 22.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок заједничке комисије које су окончале свој рад 2006 - 2010.

Привремена заједничка комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
из Представничког дома: Бериз Белкић, Милорад Живковић, Нико Лозанчић
из Дома народа: Илија Филиповић, Душанка Мајкић, Сулејман Тихић
Комисија окончала рад 11.01.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок заједничка комисија за провођење процедуре за именовање Независне комисије из члана 41а. Закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Саво Ерић, Сеад Јамакосмановић и Славко Матић
из Дома народа: Алма Чоло, Иво Миро Јовић и Зоран Копривица
Комисија окончала рад 30.03.2010. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Интерpесорна радна група за припрему Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ и Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија
из Представничког дома: Милорад Живковић, Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић
из Дома народа: Илија Филиповић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић
Комисија окончала рад 18.03.2010. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ (доступно само на босанском језику)

Привремена заједничка ад хок комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигуравања квалитета
из Представничког дома: Бранко Докић, Сеад Јамакосмановић и Мартин Рагуж
из Дома народа: Иво Миро Јовић, Драго Љубичић и Хилмо Неимарлија
Комисија окончала рад 18.01.2010. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Интерресорна радна група за израду закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ
из Представничког дома: Момчило Новаковић, предсједавајући, Винко Зорић и Бакир Изетбеговић
из Дома народа: Младен Иванић, Илија Филиповић и Алма Чоло
Комисија окончала рад 07.10.2009. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ (доступно само на босанском језику)

Ад хок заједничка комисија за именовање омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Екрем Ајановић, Велимир Јукић, Драго Калабић
из Дома народа: Бранко Зрно, Драго Љубичић и Алма Чоло
Комисија окончала рад 08.09.2009. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок комисија за провођење процедуре за именовање Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ и Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре БиХ
из Представничког дома: Винко Зорић, Адем Хускић, Драго Калабић
из Дома народа: Бранко Зрно, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић
Комисија окончала рад 21.07.2009. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Привремена заједничка комисија за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ, положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ
Чланови: (Децембар 2007.)
из Представничког дома: Садик Бахтић, Бранко Докић и Велимир Јукић
из Дома народа: Душанка Мајкић, Божо Рајић и Хазим Ранчић
Комисија окончала рад 25.03.2009. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Комисија за избор текста химне Босне и Херцеговине
из Представничког дома: Славко Јовичић, Мартин Рагуж и Адем Хускић
из Дома народа: Бранко Зрно, Драго Љубичић и Хилмо Неимарлија
Комисија окончала рад 26.02.2009. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ (доступно само на босанском језику)

Ад хок комисија за провођење процедуре за именовање Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ и Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре БиХ
из Представничког дома: Винко Зорић, Адем Хускић, Драго Калабић
из Дома народа: Бранко Зрно, Младен Иванић, Хазим Ранчић
Комисија окончала рад 17.02.2009. године
Интерресорна радна група за припрему текста Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ и Закона о финансирању политичких партија
из Представничког дома: Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић
из Дома народа: Алма Чоло, Илија Филиповић и Младен Иванић
Комисија окончала рад 22.11.2008. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ (доступно само на босанском језику)