MENI

Zastupnički dom

Privremena / ad hoc povjerenstva

Privremena povjerenstva Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog zastupnika ili kluba zastupnika, utemeljiti privremena povjerenstva Doma za razmatranje provedbe ili pripreme određenoga akta ili pitanja, ili istražna povjerenstva.

Predlagatelj je dužan predložiti ciljeve i zadaću а zadaća i sastav povjerenstva utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeća privremena povjerenstva:

Privremeno istražno povjerenstvo Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Članovi Privremenog Istražnog povjerenstva: predsjedatelj Damir Arnaut, prvi zamjenik predsjedatelja Dragan Mektić, Zukan Helez, Mirjan Marinković-Lepić, Zlatan Begić, Alma Čolo, Branislav Borenović i Mira Pekić
Povjerenstvo počelo sa radom: 26.5.2020. godine

Materijali sa sjednica:

(materijali su publicirani u raspoloživim verzijama)

Konstituirajuća sjednica Privremenog istražnog Povjerenstva Zastupničkog doma

2. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (4.6.2020. godine) 

Poslovnik Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

3. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (16.6.2020. godine)

Program rada Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (juni 2020)

4. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (25.6.2020. godine)

5. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (2.7.2020. godine)

Prezentacija sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića

6. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (6.7.2020. godine)

7. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (23.7.2020. godine)

8. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (26.08.2020. godine)

9. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (3.9.2020. godine)

10. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (14.9.2020. godine)

11. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (14.9.2020. godine)

12. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (24.9.2020. godine)

13. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (1.10.2020. godine)

14. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (5.10.2020. godine)

15. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (8.10.2020. godine)

16. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (12.10.2020. godine)

17. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (14.10.2020. godine)

18. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (2.12.2020. godine)

19. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (7.12.2020. godine)

20. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (8.12.2020. godine)

21. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (15.12.2020. godine)

22. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (11.1.2021. godine) 

23. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (25.1.2021. godine)

24. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (2.2.2021. godine) 

25. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (24.2.2021. godine) 

26. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (24.2.2021. godine) 

27. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (29.3.2021. godine) 

28. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (27.4.2021. godine) 

29. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (11.5.2021. godine)

30. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (24.5.2021.) 

31. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (25.5.2021.) 

32. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (17.6.2021. godine)

33. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (17.2.2022. godine) 

34. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (10.3.2022. godine) 

35. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (8.6.2022. godine)

36. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (28.7.2022. godine) 

37. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva  Zastupničkog doma (30.8.2022. godine) 

Audio zapisi:

Istražno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH i sredstava prikupljenih i namijenjenih za cestogradnju

Članovi:

Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Nenad Lalić, Zaim Backović, Damir Bećirović i Salko Sokolović

Povjerenstvo počelo sa radom: 7.9.2017. godine

Ad- hoc povjerenstva koja su okončala svoj rad:

Istražno povjerenstvo Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH
Članovi: Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Mensura Beganović, Nenad Lalić, Mirsad Mešić, Dušanka Majkić i Mirsad Isaković
Povjerenstvo počelo sa radom: 15.6.2016. godine
Povjerenstvo okončalo rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠĆE POVJERENSTVA

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koja su okončala svoj rad 2010. - 2014.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 5.11.2013.
Povjerenstvo okončalo rad: 5.2.2014.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 6.9.2012.
Povjerenstvo okončalo rad: 7.11.2012.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 26.3.2012.
Povjerenstvo okončalo rad: 12.6.2012.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 15.7.2011.
Povjerenstvo okončalo rad: 15.9.2011.

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koje su okončale svoj rad 2006. - 2010.

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 31.10.2010.
Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Selim Bešlagić, Halid Genjac, Sefer Halilović, Velimir Jukić, Remzija Kadrić, Drago Kalabić, Momčilo Novaković, Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 24.8.2010.
Privremeno povjerenstvo za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstvo i stanova u Bosni Hercegovini 2011. godine
(povjerenstvo ponovo aktivirana zaključkom sa 76. sjednice Zastupničkog doma)
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Povjerenstvo okončalo rad: 21.5.2010.
Privremenо povjerenstvo za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Povjerenstvo okončalo rad: 21.4.2010.
Istražno povjerenstvo za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
Članovi: Drago Kalabić, Mehmed Suljkanović i Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 21.4.2010.
Posebno istražno povjerenstvo Zastupničkog doma
Članovi: Sadik Ahmetović, Denis Bećirović, Branko Dokić, Rifat Dolić, Jerko Ivanković Lijanović, Sefer Halilović, Adem Huskić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadži Jovan Mitrović, Mirko Okolić i Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 4.11.2009.

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koja su okončala svoj rad 2002. - 2006.

Privremeno povjerenstvo za pripremu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma

Članovi:

Mirsad Ćeman, Munib Jusufović, Filip Andrić, Momčilo Novaković, Petar Kunić, Jozo Križanović, Sead Avdić, Jelina Đurković i Muhamed Moranjkić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Privremeno istražno povjerenstvo sa zadatkom da ispita sve okolnosti i proceduru po kojoj je imenovan javni pravobranitelj Bosne i Hercegovine

Članovi:

Munib Jusufović, Nikola Špirić, Izet Hadžić, Vinko Zorić, Sead Avdić, Mladen Potočnik i Miloš Jovanović

Povjerenstvo počelo sa radom:

Povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ispitivanje tzv. slučaja "državni udar"

Članovi:

Nikola Špirić, Martin Raguž i Šefik Džaferović

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava koje je dobila Bosna i Hercegovina

Članovi:

Adem Huskić, Hazim Felić, Nenad Mišić, Ruža Sopta, Jozo Križanović, Mladen Potočnik, Milorad Živković, Tihomir Gligorić i Ivo Lozančić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ispitivanje tzv. slučaja "državni udar"

Članovi:

Izet Hadžić, Beriz Belkić, Ljiljana Milićević, Filip Andrić, Zlatko Lagumdžija, Tihomir Gligorić, Ivo Lozančić i Mladen Potočnik

Povjerenstvo počelo sa radom:

Povjerenstvo Zastupničkog doma za razmatranje i sagledavanje svih okolnosti vezanih za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

Članovi:

Nikola Špirić, Martin Raguž, Šefik Džaferović, Mirsad Ćeman, Hasan Muratović, Petar Kunić, Ivo Miro Jović i jedan član Izbornog povjerenstva BiH

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo radi utvrđivanja okolnosti hapšenja Ante Jelavića, Miroslava Prce i Miroslava Rupčića

Članovi:

Miloš Jovanović, Hazim Felić i Filip Andrić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za utvrđivanja istine u vezi s akcijom SFOR-a na Palama

Članovi:

Ljiljana Milićević, Ivo Miro Jović i Ibrahim Đedović

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje stupnja radijacije osiromašenim uranom i posljedica na zdravlje građana BiH

Članovi:

Abdulah Nakaš, Vinko Zorić, Jelina Đurković, Ljiljana Milićević, Mehmed Suljkanović, Milorad Živković, Mubera Ušanović, Nadžida Mlaćo i Ivo Lozančić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za ispitivanje aktivnosti u svezi s izgradnjom carinskog terminala u Tuzli

Članovi:

Izet Hadžić, Sead Avdić, Momčilo Novaković, Nikola Špirić, Vlatka Komšić i Filip Andrić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Povjerenstvo za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora

Članovi:

Nikola Špirić, Vinko Zorić i Hazim Felić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje devizne štednje građana BiH, položene na račune banaka do 31.3.1992. godine

Članovi:

Izet Hadžić, Ljiljana Milićević, Mehmed Suljkanović, Ruža Sopta, Dušanka Majkić i Filip Andrić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koja su okončala svoj rad 2000. - 2002.

Privremeno povjerenstvo za razmatranje Prijedloga zakona o novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine "BH PRESS"

Članovi:

predsjedatelj Ustavno - pravnog povjerenstva Zastupničkog doma Mirko Banjac, prvi zamjenik predsjedatelja Ustavno - pravnog povjerenstva Hilmo Neimarlija, drugi zamjenik predsjedatelja Ustavno - pravnog povjerenstva Mariofil Ljubić, predsjedatelj Povjerenstva za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Osman Brka, prvi zamjenik predsjedatelja Miloš Jovanović, drugi zamjenik predsjedatelja Miro Grabovac – Titan, predsjedatelj Povjerenstva za promet i veze Ivo Lozančić, prvi zamjenik predsjedatelja Željko Bilbija, drugi zamjenik predsjedatelja Halil Mehtić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Privremeno povjerenstvo radi utvrđivanja činjenica u svezi s prodajom oružja Izraelu i Kamerunu

Članovi:

Ramiz Vilić, Miloš Jovanović, Mirko Banjac, Zdenko Vukić, Ivo Lozančić i Halil Mehtić

Povjerenstvo počelo sa radom:

Istražno povjerenstvo za ispitivanje slučaja pronalaska oružja u Mostaru

Članovi:

Miro Grabovac - Titan, Ramiz Vilić, Mirko Mijatović, Bahrija Osmanović, Marko Amidžić, Mariofil Ljubić i Zoran Spasojević

Povjerenstvo počelo sa radom:

Članovi:

Sead Avdić, Abdurahman Malkić, Emina Zaćiragić, Miloš Jovanović, Mirko Banjac, Miro Grabovac i Halil Mehtić

Povjerenstvo počelo sa radom: