MENI

Представнички дом

Општи подаци

Општи подаци

Представнички дом има 42 члана, од којих се двије трећине непосредно бирају са територије Федерације БиХ, а једна трећина са територије Републике Српске. Кворум чини већина свих чланова изабраних у Представнички дом.

У свом раду, Представнички дом руководи се Уставом БиХ, законима и Пословником Представничког дома.

КАЛЕНДАРИ МЈЕСЕЧНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА У МАНДАТУ 2018 - 2022.

КАЛЕНДАРИ МЈЕСЕЧНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА У МАНДАТУ 2014 - 2018.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАНОВИ И ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА


2023. 


2022. 


2021. 

2020. 

2018. 

2017. 

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2010.

2009.

2008.

2007.