MENI

Дом народа

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:


Привремена истражна комисија Дома народа за прибављање информација о раду Комисије за очување националних споменика БиХ
Чланови Привремене истражне комисије: предсједавајућа Сњежана Новаковић-Бурсаћ, први замјеник предсједавајуће Џенан Ђонлагић, други замјеник предсједавајуће Зденко Ћосић
Комисија почела са радом: 28.12.2023. године

Ад-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2014 - 2018.

Привремена истражна комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине
Чланови:

Марио Караматић, Огњен Тадић, Сафет Софтић, Фахрудин Радончић, Небојша Радмановић и Бариша Чолак

Комисија почела са радом 29.05.2017.
Комисија окончала рад 20.2.2018.Ад-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2006 - 2010.

Ад хок комисија за припрему измјена и допуна, као и пречишћеног текста Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Чланови: Илија Филиповић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић
Kомисија окончала рад: 30.09.2010.


Ад-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2006 - 2010.

Привремена комисија за израду измјена и допуна Пословника Дома народа
Чланови: Бошко Шиљеговић, Винко Радовановић, Халид Гењац, Хасан Ченгић, Велимир Јукић и Илија Филиповић
Kомисија окончала рад:


Ад-хок комисије Дома народа која су окончала свој рад 2000 - 2002.

Комисија за израду измјена и допуна Пословника Дома народа
Чланови: Илија Шимић, Сејфудин Токић, Никола Шпирић, Муниб Јусуфовић, Иво Дивковић, Момчило Новаковић
Kомисија окончала рад: