MENI

Дом народа

Општи подаци

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ чини 15 делегата, од којих су двије трећине, по пет Бошњака и Хрвата, делегати из Федерације Босне и Херцеговине, а једна трећина - пет Срба делегати из Републике Српске.

Номиноване бошњачке, односно хрватске делегате из Федерације БиХ бирају бошњачки, односно хрватски делегати у Дому народа Федерације БиХ, док делегате из Републике Српске бира Народна скупштина Републике Српске.

У свом раду, Дом народа се руководи Уставом БиХ, законима и Пословником Дома народа.

2007.

2008.

2009.

2010.

2013.

2015. 

2016. 

2017. 

2018.

2020.