MENI

Zakoni i ostali akti

O zakonodavnoj bazi podataka e-z@k PSBiH

Parlamentarna skupština BiH trudi se da osigura visok stepen transparentnosti svog rada te je od početka VII. saziva (2014. godina) Odjel za dokumentaciju i informacije Indok sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH razvio i kontinuirano održava elektronsku bazu podataka o zakonodavnim aktivnostima (e-z@k PSBiH).

Od VII. saziva baza podataka e-z@k  PSBiH korisnicima omogućava pristup zakonima, međunarodnim dokumentima, poslaničkim i delegatskim pitanjima i odgovorima. Dostupan je i pregled zakona na snazi od 1997. godine.

Informacije i podaci koji nisu dostupni u elektronskoj formi mogu se, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH ( ''Službeni glasnik BiH'', br.28/00, 45/06, 102/09,  62/11, 100/13),  dobiti na zahtjev  preko službenika za informiranje.

Pitanja u vezi s dostupnim podacima, primjedbe i sugestije možete uputiti na e-mail: [email protected].

Napomenе:

  • Podaci o dokumentima unose se u e-z@k PSBiH na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Dokumenti koji nisu dostupni na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini linkuju se na dostupnom jeziku.
  • U skladu sa Zakonom o službenom glasilu BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 1/97, 9/04, 3/09, 100/13), omogućen je slobodan pristup brojevima ‘’Službenog glasnika BiH’’, objavljenim od 7.1.2010. putem linka  na veb-stranicu JPNIO Službeni list BiH. Za pristup brojevima ''Službenog glasnika BiH'', objavljenim do kraja 2009. godine, link je validan ako raspolažete korisničkim imenom i lozinkom za pristup veb-stranici Službenog lista BiH.