MENI

Чланови Колегијума Дома народа

Сазив 2002 - 2006.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2002 - 2006.

 • Ime Prezime

  Велимир Јукић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 31.1.2003. до 29.9.2003. и од 31.1.2005. до 29.9.2005.

 • Мустафа Памук

  предсједавајући Дома народа у периоду од 30.9.2003. до 30.5.2004. и од 30.9.2005. до 30.5.2006.

 • Ime Prezime

  Горан Милојевић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 31.5.2004. до 30.1.2005. и од 31.5.2006. до окончања мандата

Напомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.