MENI

Kolegij Doma naroda

Članovi Kolegija Doma naroda

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2022. - 2026.

Napomena: U skladu sa Ustavom BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.

Nikola Špirić - predsjedavajući Doma naroda u periodu od 16.2.2023. do 15.10.2023. i od 16.2.2025. do 15.10.2025.
Kemal Ademović - predsjedavajući Doma naroda u period od 16.10.2023. do 15.6.2024. i od 16.10.2025. do 15.6.2026.
Dragan Čović - predsjedavajući Doma naroda u periodu od 16.6.2024. do 15.2.2025. i od 16.6.2026. do isteka mandata