MENI

Organizacija i osnovne funkcije

Opći podaci

Objekat Parlamentarne skupštine BiH nalazi se u centralnom dijelu Sarajeva, u naselju Marijin dvor. Od Međunarodnog aerodroma Sarajevo udaljen je 8 km, a od Autobuske i Željezničke stanice 1 km.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ustanovljena Ustavom BiH.

Ovaj najviši zakonodavni organ Bosne i Hercegovine sastoji se od dva doma - Predstavničkog doma i Doma naroda a sve zakonodavne odluke donose se usvajanjem u oba doma Parlamentarne skupštine BIH.

Mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH do 2002. bio je dvije godine, a nakon izbora 2002. oni se biraju i delegiraju na mandat od četiri godine.

Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, odobrava budžet i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih ovlaštenja ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

Domovi Parlamentarne skupštine BiH vrše zakonodavnu, informativnu i kontrolnu aktivnost i reguliraju unutrašnju organizaciju i način svog rada. Sjedište Parlamentarne skupštine BiH je u Sarajevu, Trg BiH 1.