MENI

Istorija parlamentarizma u BiH

Srednjevjekovna bosanska država

Bosna se u srednjem vijeku prvi put spominje kao zemljica smještena u gornjem toku rijeke Bosne. Prvo se formirala kao oblast u sastavu jačih susjednih država, a zatim postaje poluzavisna ili samostalna država sa svojim banovima (XII.–XIV. st.) i konačno od 1377. godine s kraljevima, sa znatno proširenim granicama.

(iz Monografije "Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine", izdanje 2010. godine)

Srednjovjekovna bosanska država

Osim vladara, u srednjovjekovnoj bosanskoj državi veoma važna institucija bio je državni sabor, poznatiji kao stanak. On se u izvorima susreće i pod nazivima: zbor, sva Bosna, sav rusag bosanski, a ponekad i samo Bosna, te consilium, universale colloquium, collatio, adunacio i dr.

Izraz stanak prvi put se spominje u povelji bana Tvrtka I. Kotromanića 1354. godine. Stanak je sazivan po potrebi, a obično ga je sazivao vladar koji bi predsjedavao njegovim radom i vodio sjednice. U vrijeme krupnih unutrašnjih problema u zemlji, do kojih bi povremeno dolazilo, kao što je naprimjer bila smjena vladara, stanak bi sazivala krupna vlastela. Stanak je održavan najčešće tamo gdje je bio vladarev dvor: u Milama, Milodražu, na Bobovcu, Sutjesci i u Jajcu. Pravo učešća u radu stanka imali su vlastela i velmožani, dobri Bošnjani, dobri ljudi, gospoda rusaška – a ovi izrazi su u izvorima na latinskom i italijanskom jeziku imali isto značenje – baroni Bosne.

Srednjovjekovna bosanska država

Ostaci srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovca iz prve polovine XIV. stoljeća s obnovljenom kapelom. Na lokalitetu Bobovca pronađeno je pet grobnica s posmrtnim ostacima bosanskih kraljeva.

Tadašnji bosanski sabor bio je skup vlastele koja je kao državna institucija zajedno s vladarom odlučivala o važnim državnim poslovima. Njegove funkcije i nadležnosti obuhvatale su najvažnije državne poslove poput: popunjavanja bosanskog prijestolja, krunisanja bosanskih vladara, vanjske politike, prodaje ili ustupanja bosanske državne teritorije susjednim državama, sklapanja i potpisivanja ugovora sa susjednim državama, odlučivanja o ratu i miru i drugih važnih pitanja. Vladari bi na osnovu odluka sabora izdavali povelje. Koliko će stanak imati uticaja na državne poslove, zavisilo je od odnosa snaga između vladara i vlastele, koji se u srednjovjekovnoj Bosni mijenjao.

PRETHODNI PERIOD SLJEDEĆI PERIOD